نویسندگان

1 پژوهشگاه شهید صدر،

2 پژوهشگاه شهید صدر تهران، ایران

3 پژوهشگاه شهید صدر، تهران، ایران

چکیده

در دنیایی که رسانه­ها ما را محاصره کرده­اند، سلبریتی­ها منزلت بسیار بالایی در زندگی فعلی نوجوانان و جوانان یافته­اند و اثرات نسبتا نامطلوبی در سبک زندگی افراد دارند. سلبریتی ها در جوامعی به وجود می آیند که هویت تبدیل به یک مفهوم سرگردان برای نوجوانان و جوانان شده و موجبات انتخاب سلبریتی­ها به عنوان نماد و الگو فراهم آورده است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه سلبریتی­ها به عنوان محصول رسانه­ها و الگوی جوانان و نوجوان است. روش این مقاله از نوع توصیفی است که با استفاده از روش کتابخانه­ای و تحلیل محتوا به­دست آمده است. در نهایت پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که امروزه رسانه به جای ساخت واقعیت­هایی مانند سلبریتی­ها که جای ارز­ش­های حقیقی مانند کارآفرینان خدمتگذار جامعه و نخبگان را گرفته­اند باید به انعکاس این شخصیت­ها در قالب­هایی  با جذابیت­های بصری، هیجانی و سرگرم­کننده برای نوجوانان و جوانان بپردازند.

کلیدواژه‌ها

 
-         آقایوسفی، علیرضا و دیگران(1386) روان‌شناسی عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
-         اتکینسون، ریتال و همکاران (1385). زمینه روان‌شناسی عمومی، ترجمه حسن رفیعی و همکاران، تهران: رشد.
-         تاجیک، محمدرضا (1384). مدیریت بحران؛ نقدی بر شیوه­های تحلیل و تدبیر بحران در ایران، تهران: فرهنگ گفتمان.
-         پارسا، محمد(1383). زمینه نوین روان‌شناسی، تهران: بعثت.
-         فیست، گرگوری، فیست، جس (1397). نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران: نشر روان.
-         دی گاتانو، گلوریا (1394). فرزندپروری در عصر رسانه، ترجمه محمدرضا رستمی و فروغ ادریسی، تهران: همشهری.
-         درخشه، جلال و جعفرپور، رشید (1388). مدیریت بحران های هویتی در ایران، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی،سال سوم، شماره دهم،صص 55-75 .
-         شولتز، دوان پی. و شولتز، سیدنی الن(1389). نظریه‌های شخصیت، ترجمه یحیی سیدمحمدی، تهران: رشد.
-         شاملو، سعید (1391). روان‌شناسی شخصیت، تهران: رشد.
-         کاپلان، هارولد (1391). خلاصه روان‌پزشکی علوم رفتاری، ترجمه نصرت‌الله پورافکاری، تهران: شهر آب.
-         گنجی، حمزه (1386). روانشناسی عمومی، تهران: ساولان.
-         گیدنز، آنتونی (1386)؛ جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
-         گروه واژه‌گزینی فارسی، دفتر پانزدهم، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
-         موسی نجفی (1392). هویت‌شناسی، تهران: آرما.
-         مهدی­زاده، سید محمد، (1389)؛ نظریه­های رسانه: اندیشه­های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: نشر همشهری.
-         لطف آبادی، حسین(1384). روان­شناسی تربیتی، تهران: انتشارات سمت.
-         Benson P. Fraser & William J. Brown (2002) Media, Celebrities, and Social Influence: Identification With Elvis Presley, Mass Communication and Society, 5:2, 183 206, DOI: 10.1207/S15327825MCS0502_5
-         Ferris, K. O. (2007). The sociology of celebrity. Sociology compass, 1(1), 371-384. Nayar, Pramod K (2009) Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity Culture, SAGE Publications India.
-         Hartley, John (2002) Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, Routledge.
-         Mayfield, Antony (2008) What is social media?, e-book available at this URL: http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf