نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
سیده راضیه Seyedeh Razieh دانشیار پژوهش هنر در فرهنگ، هنر و ارتباطات
احسان آقابابایی هیئت علمی/ دانشگاه اصفهان
عاطفه آقایی دانشگاه تهران
زهرا اجاق
ثریا احمدی عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی
فاطمه احمدی رسانه دانشگاه لایپزیک
یوسف احمدی ارتباطات گروه آموزشی ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
سعید ارکان زاده یزدی ارتباطات پژوهشگر آزاد
زهرا اژئر
زهرا اسدی
آذر اسدی کرم teacher
غلامحسین اسلامی فرد مدرس ارتباطات
هادی اسماعیلی موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
بهرنگ اسماعیلی شاد هیات علمی/دانشگاه
نیلوفر اصولی جامعه پارک علم و فناوری
شهلا اعزازی تحصیلات: دکترای تخصصی
محمد صادق افراسیابی مطالعات فرهنگی موسس انجمن سواد رسانه ای ایران
افسر افشار نادری علمی کاربردی
سیدعلیرضا افشانی جامعه گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
سمانه اکبرپوران دکتری دانشگاه تهران
پدرام الوندی دانشگاه علامه طباطبایی
آرمین امیر مطالعات فرهنگی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه
مهناز امیرپور مطالعات فرهنگی 1دکترای جامعه شناسی، استادیارگروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
نادر امیری استاد دانشگاه کرمانشاه
احمد امین فرد مدرس دانشگاه علمی کاربردی تهران
سعیده امینی گروه جامعه شناسی, دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
نفیسه انصاری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
علی ایار مدرس مدعو گروه جامعه شناسی دانشگاه ایلام
اصغر ایزد جیران استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
اسدالله بابایی فرد کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی - دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه کاشان - گروه علوم اجتماعی، کد پستی: 8731753153.
نیلوفر باغبان مشیری گروه جامعه شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
حسین باقری ارتباطات دانشکده علوم ارتباطات،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران
علیرضا باقری ده آبادی دانشگاه آزاد اسلامی
عمادالدین باقی پژوهشگر ، نویسنده، مدرس آزاد
ابراهیم بای سلامی دانشگاه
مهدیه بخشی ارتباطات گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، تهران، ایران.
حسن بشیر استادتمام جامعه‌شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق (ع)
میلاد بگی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
آتوسا بهادری مطالعات جنسیت، روابط بین الملل
مهری بهار
عبدالله بیچرانلو عضو هیات علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
جمال بیگی مطالعات فرهنگی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
یوسف پاکدامن جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
حسین پاینده
شیوا پروائی دانشگاه تهران
محسن پرویش استادیار گروه تاریخ،دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران.
عزت اله پوریان
فاطمه ترابی
آیدین ترکمه دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مسعود تقی آبادی دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
معصومه تقی زادگان ارتباطات عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی جعفری رسانه دانشیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
امید جهانشاهی ارتباطات مرکز تحقیقات صدا وسیما
وجیهه جوانی دانشگاه تبریز
علی حاجلی تحصیلات: دانشجوی دکترا
ابراهیم حاجیانی جامعه شناس
آرش حسن‌پور مطالعات فرهنگی پژوهشگر مطالعات فرهنگی و مطالعات بصری
نفیسه حصارکی پژوهشگر مستقل
منصور حقیقتیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان اصفهان
آرش حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران-گروه مطالعات فرهنگی
محمد خادمی استادیار گروه مطالعات جامعه و پیشرفت پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
اقبال خالدیان دانشجوی دکتری
هادی خانیکی هیات علمی دانشگاه علوم اجتماعی
نجمه خانی هنجنی دانشگاه سبزآمل
یوسف خجیر هیات علمی و مدیرگروه ارتباطات دانشگاه سوره
عباس خورشید نام
ناهید خوشنویس
مرجان دامن کشیده عضو هیئت علمی و مدیر گروه تحصیلات تکمیلی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و حسابداری .دانشگاه آزاد تهران مرکز
امیر دانا دانشگاه آزاد اسلامی
پروانه دانش گروه علوم اجتماعی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور
مصطفی درویشی جامعه شناسی دانشگاه تهران
هادی درویشی دانشجوی دانشگاه مازندران
مانا دشتگلی هاشمی
علیرضا ذاکری دانشگاه تربیت مدرس
ابوالقاسم رئیسی نافچی
حبیب راثی تهرانی دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود راستین آریا دانشگاه علامه طباطبایی
اعظم راودراد ارتباطات استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران
علی ربیعی استاد، گروه جامعه‌شناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران
سید علی رحمان زاده استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشکاه ازاد اسلامی واحد تهران شرق
محمد مهدی رحمتی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
احمد رضایی علوم اجتماعی/ علوم اجتماعی/ مازندران/ بابلسر/ ایران
حسن رضایی بحرآباد گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور مشهد
محمود رنجبر دانشگاه گیلان
روزبه روح الله گروه زبان انگلیسی دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان
بهروز روستاخیز مطالعات فرهنگی استادیار مردم‌شناسی و عضو پژوهشکده مطالعات و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران
مرضیه زارع مدرس دانشگاه
عظیم زارعی ارتباطات دانشیار
اسماعیل زارعی زوارکیارکی
زرین زردار
احمد زندوانیان مطالعات فرهنگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد
منصور ساعی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
امیر عبدالرضا سپنچی دانشگاه
مینا ستوده دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان- اصفهان
سید علی اصغر سلطانی دانشگاه باقرالعلوم
مهدی سلیمانیه
احسان سلیمی قلعه استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراغه
علی شاکر دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی
محسن شاکری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
فاطمه شاهرودی دانشگاه آزاد تهران مرکز-گروه پژوهش هنر
احسان شاه قاسمی گروه ارتباطات دانشگاه تهران
تهمینه شاوردی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی
معصومه شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
نیما شجاعی علامه طباطبائی
مهدی شجریان
آسیه شریعتمدا دانشگاه علامه طباطبائی
محمد تقی شریعتی شیری دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران.
زینب شریفی
نفیسه شریفی دانشگاه تهران
سمیه سادات شفیعی عضو هیئا علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ندا شفیعی ارتباطات سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت علوم
مجید شمسه ارتباطات دانشگاه جامع علمی و کاربردی
محمد شهبا
محسن شیرازی زاده مطالعات فرهنگی استاد گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
محسن شیرازی زاده مطالعات فرهنگی گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
محسن شیرمحمدزاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نادر صادقی لواسانی نیا دکتری علوم ارتباطات اجتماعی
زهیر صباغ پور مدیرکل روابط عمومی و دانشگاه جهاددانشگاهی
شهناز صداقت زادگان دانشگاه پیام نور
امیر صفری دانشگاه علم و فرهنگ
سیاوش صلواتیان عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما
مهران صمدی مدیر گروه و هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تبریز،گروه علوم ارتباطات اجتماعی، تبریز-ایران
رضا صمیم
اعظم صوفیانی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
حامد طاهری کیا موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مرتضی طبیبی جبلی دانشگاه اصفهان
وحید طلوعی دانشگاه تورنتو
میمنت عابدینی بلترک جامعه دانشیار دانشگاه مازندران
علیرضا عبداللهی نژاد دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
سیروان عبدی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
بهادر عزیزی دانشجو دکتری
فرید عزیزی دانشجوی دکتری علامه طباطبائی، گروه علوم ارتباطات
زهره علی خانی دانشگاه تهران
ابوتراب علیرضایی
عبدالرحمان علیزاده گروه علوم اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
امیررضا علیزاده مجد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، پرند، ایران.
فرزاد غلامی ارتباطات استادیار مطالعات ارتباطی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
حبیب فاضلی دانشگاه تهران
فریماه فاطمی دانشجوی دکتری پژوهش هنر دانشگاه الزهرا
زینب فاطمی امین گروه علوم اجتماعی.دانشکده ادبیات و علوم انسانی.دانشگاه فردوسی مشهد
سعید فرامرزیانی گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
اعظم فرح بیجاری دانشگاه الزهرا
سارا فریده زاده استادیار جامعه شناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی،دانشگاه تهران
منصوره فصیح راوندی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
لیلا فلاحتی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
مجید فولادیان
فاطمه قاسمپور استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده
یار محمدی قاسمی دکترای تخصصی
مرتضی قلیچ دکتری
عباس قنبری دانشگاه تهران
عباس کاظمی
لیدا کاووسی عضو هیئت علمی گروه روزنامه نگاری/دانشگاه علامه طباطبایی
علیرضا کتابدار دانشجوی دوره دکترای ارتباطات واحد علوم تحقیقات
حسین کرمانی دانشگاه تهران
مسعود کوثری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
علی گرانمایه
بهمن گرجیان دانشگاه آزاد
محمد گنجی گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
للللل لللل نننننن
مژده ماهرخ مقدم مدرس دانشگاه
مهرداد متانی استادیار گروه مدیریت رسانه،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر ، ایران
زهرا مجدی زاده
نجیبه محبی
نازنین محمدوند کارشناس متخصص : سازمان تامین اجتماعی
جمال محمدی
زهرا محمدی جامعه استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
نجات محمدی فر رسانه استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران.
سندوس محمدی نوسودی ارتباطات دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران
بهارک محمودی
فاطمه مدیری استادیار موسسه مطالعات جمعیتی
همایون مرادخانی عضو هیئت علمی
علی مرادی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام آبادغرب، اسلام آباد، ایران.
کامران مرادی دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی مردیها عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
رویا معتمدنژاد دانشگاه علامه طباطبائی
ارغوان معتمدی علمی کاربردی
سمانه معظم دانشگاه الزهرا
مصطفی مقدس دانشگاه مازندران
سوده مقصودی جامعه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنرکرمان.
مریم مقیمی مدیر داخلی فصلنامه
نازنین ملکیان 3- گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی اکبر مهدی
سیدمحمد مهدی زاده گروه آموزشی ارتباطات،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه علامه طباطبایی
پارسا مهربان دانشگاه یزد دانشکده علوم اجتماعی
محمد مهدی مولایی دکتری ارتباطات دانشگاه تهران
سیدجواد میری جامعه عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی
زهرا ناجیان اصل پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
سید محمود نجاتی حسینی استاد مدعو دانشگاه تهران
سارا نجف پور گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
روح اله نصرتی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
روح اله نصرتی جامعه استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
مریم نهاوندی دانشگاه تهران
فاطمه نوری راد مدیر گروه ارتباطات، دانشگاه علمی کاربردی رسانه
لیلا نیرومند هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
نرگس نیکخواه قمصری عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
محمدحسن هاشم خانلو ارتباطات کارشناس ارشد فرهنگ و ارتباطات گرایش مطالعات سیاست‌گذاری از دانشگاه امام صادق (ع)
نوروز هاشم زهی استادیار گروه علوم اجتماعی و ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران
شهناز هاشمی
زینب هاشمی باغی استادیار/دانشگاه ازاد زاهدان
شهرام هاشمی نیا ارتباطات عضو علمی
حبیب هنری جامعه دانشگاه علامه
سبحان یحیائی ارتباطات دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه
مهدی یسری هنر