نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

گسترش رسانه‌های اجتماعی در ایران به سبب ایجاد فضای رسانه‌ای غیررسمی و افزایش قدرت مخاطبان فرصت قابل توجهی برای رشد فرهنگ سلبریتی ایجاد کرده است. در این میان اینستاگرام که یک شبکه اجتماعی آنلاین موبایلی مبتنی بر اشتراک‌گذاری عکس و ویدئو است، نقش قابل توجهی داشته است. از سویی ماهیت تصویری این شبکه اجتماعی بستر مناسبی برای گردش فرهنگ سلبریتی فراهم آورده و از سوی دیگر فیلتر نبودن این ابزارِ شبکه‌ای، فرصت حضور مجاز و رسمی را هم برای سلبریتی‌ها و هم کاربران فراهم آورده است. در نتیجه برای نخستین بار جامعه ایرانی شاهد حضور گسترده سلبریتی‌های ورزشی و هنری در قالب کاربران رسانه‌های اجتماعی در اینستاگرام بود. این مقاله مطالعه کیفی فعالیت سلبریتی‌های ایرانی و هوادارانشان در اینستاگرام است. تحلیل مطالب و تصاویری که سلبریتی‌ها به اشتراک گذاشته‌اند و نظراتی که هواداران برای آن‌ها می‌نویسند نشان داد که هر کدام از فضای ایجاد شده برای مقاصد متنوعی استفاده می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها

اناری، آسیه، مظاهری تهرانی، محمدعلی و طهماسیان، کارینه (۱۳۹۳) «رضایت از زندگی، اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و غیرکاربران»، راهبرد فرهنگ، شماره ۲۷. صص ۱۱۹-۱۳۸.
بایم، نانسی (1391) «هم‏‏نوایی با فرد»، ویرجینیا نایتینگل و کان راس، ویراستار، در خوانش‌های انتقادی پیرامون مخاطبان و رسانه‌ها، ترجمه امیرعبدالرضا سپنجی، تهران: دانشگاه امام صادق.
دهقان، علیرضا و مولایی، محمد مهدی (۱۳۹۵) «تقابل‌های اخلاقی در تعاملات کاربران ایرانی رسانه‌های اجتماعی (مطالعه شش رویداد در یوتیوب، فیس‌بوک و اینستاگرام)»، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، سال 17، شماره 34. صص ۲۱۶-۲۴۲.
رضایی، مهدیه و شبیری، سید محمد (۱۳۹۴) «رابطه استفاده از نرم‌افزارهای وایبر، لاین و اینستاگرام با سواد زیست‌محیطی دانشجویان»، فناوری آموزش، دوره ۹، شماره ۴. صص ۲۷۳-۲۸۳.
زین‌الصالحین، حسن و فاضلی، نعمت‌الله (۱۳۹۳) «عکاسى و چرخش فرهنگی (بررسى نقش فناورانه دوربین عکاسى و عکس در تغییرات فرهنگى جامعه ایران)»، جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال 5، شماره2. صص ۵۵-۸۱.
سامانی، سمانه و فراهانی، اعظم (۱۳۹۵) «هویت آنلاین و اینستاگرام (مطالعه چگونگی نمایش هویت جوانان در اینستاگرام)»، رسانه، شماره ۱۰۳. صص ۸۵-۱۰۴.
عاملی، سعیدرضا، صبار، شاهو، رنجبر و رمضانی، مهدی (1387) مطالعات تلفن همراه: زندگی در حال حرکت، تهران: سمت.
نعامی، عبدالله؛ مشبکی، اصغر و آتیه‌کار، غلامرضا (۱۳۹۵) «عوامل مؤثر در خریدهای لذت‌باور از راه اینستاگرام»، تحقیقات بازاریابی نوین، سال 6، شماره 2. صص ۱-۱۸.
 
Al-Kandari, Ali; R. Melkote, Srinivas; Sharif, Ahmad (2016). Needs and Motives of Instagram Users that Predict Self-disclosure Use: A Case Study of Young Adults in Kuwait. Journal of Creative Communications. 11(2): 85–101.
Alper, Meryl (2013) War on Instagram: Framing conflict photojournalism with mobile photography apps, New Media & Society, Vol. 18, 1 –16.
Bell , David (2001) An Introduction to Cybercultures, Routledge.
Bruns, Axel; Bahnisch, Mark (2009) Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation, Australia: Smart Services CRC Pty Ltd
Colapinto, Cinzia; Benecchi, Eleonora (2014) The presentation of celebrity personas in everyday twittering: managing online reputations throughout a communication crisis, Media, Culture & Society, Vol. 36(2), 219-233.
Driessens, Olivier (2012) The celebritization of society and culture: Understanding the structural dynamics of celebrity culture, International Journal of Cultural Studies, Vol. 16(6), 641-657.
Evans, Dave (2008) Social Media Marketing, Indiana: Wiley Publishing, Inc.
Fardouly, Jasmine; Willburger, Brydie K; Vartanian, Lenny R (2017). Instagram use and young women’s body image concerns and self-objectification: Testing mediational pathways. New Media & Society: 1–16
Hargittai, Eszter; Litt, Eden (2011) The tweet smell of celebrity success: Explaining variation in Twitter adoption among a diverse group of young adults, New Media & Society, Vol. 13(5), 824-842.
Hartley, John (2002) Communication, Cultural and Media Studies: The Key Concepts, Routledge.
Herman, Jenn (2014) The Ultimate Beginner’s Guide To Instagram, e-book available at this URL: http://www.jennstrends.com/the-ultimate-beginners-guide-to-instagram/
Highfield, Tim; Leaver, Tama (2015) A methodology for mapping Instagram hashtags, First Monday, Vol. 20, Num, 1.
Hochman, Nadav; Schwartz, Raz (2012) Visualizing Instagram: Tracing Cultural Visual Rhythms. The Workshop on Social Media Visualization (SocMedVis) in conjunction with The Sixth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media (ICWSM-12). Dublin, Ireland, June 2012.
Hu, Yuheng; Manikonda, Lydia; Kambhampati, Subbarao (2012) WhatWe Instagram: A First Analysis of Instagram Photo Content and User Types,  International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
Mayfield, Antony (2008) What is social media?, e-book available at this URL: http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_Social_Media_iCrossing_ebook.pdf
Kellner, Douglas (2002) Media Spectacle,London: Routledge.
Marwick, Alice; boyd, danah (2011) To See and Be Seen: Celebrity Practice on Twitter, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, Vol. 17(2), 139–158.
Nayar, Pramod K (2009) Seeing Stars: Spectacle, Society and Celebrity Culture, SAGE Publications India.
Phua, Joe; Venus Jin, Seunga; Hahm, Jung Min (2017). Celebrity-endorsed e-cigarette brand Instagram advertisements: Effects on young adults’ attitudes towards e-cigarettes and smoking intentions. Journal of Health Psychology: 1– 11.
Silva, T.H.; de Melo, P.O.S.V. ; Almeida, J.M. ; Salles, J. ; Loureiro, A.A.F. (2013) A Picture of Instagram is Worth More Than a Thousand Words: Workload Characterization and Application, ,2013 IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS).
Sullivan, John L. (2013) Media Audiences: Effects, Users, Institutions, and Power, SAGE Publications.
Tiidenberg, Katrin; Baym, Nancy K. (2017). Learn It, Buy It, Work It: Intensive Pregnancy on Instagram. Social Media + Society. January-March 2017: 1–13.
Zappavigna, Michele (2016). Social media photography: construing subjectivity in Instagram images. Visual Communication. 15 (3): 271–292.