نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 هیات علمی دانشگاه علوم اجتماعی

3 گروه ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4 استادیار علوم ارتباطات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ایران

چکیده

بیماری‌های قلبی و عروقی بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، به عنوان عامل اول مرگ و میر در جهان شناخته می‌شود. واژه بیماری قلبی معمولا برای اشاره به حمله قلبی استفاده می‌شود، با این حال بیماری قلبی شامل سایر بیماری‌های قلب از جمله بیماری عروق کرونر، نارسایی قلبی، سکته قلبی، آریتمی قلبی و کاردیومیوپاتی می‌باشد. از سوی دیگر، رسانه‌ها امروزه بیش از هر زمان دیگری به موضوع سلامت می‌پردازند و رسانه‌ها از عوامل تاثیر گذار بر نحوه درک سلامت و بیماری به شمار می‌آیند. اما این پوشش رسانه‌های سلامت چون تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد، چندان خنثی و بی‌طرفانه نیست. از میان رسانه‌های جمعی تلویزیون به عنوان گسترده‌ترین رسانه تولید و پخش پیام، در قالب‌های مختلفی به موضوع سلامت می‌پردازد که مجموعه-های پزشکی یکی از آنهاست. بنابراین در این تحقیق به این مسئله می‌پردازیم که سریال‌های پزشکی چه بازنمایی از بیماری‌های قلبی و عروقی بدست می‌دهند. بدین منظور از دو روش نشانه‌شناسی و تحلیل گفتمان بهره گرفتیم و در مجموع 8 صحنه را از سه مجموعه «همه قدیسین»، «حادثه» و «پرستاران» تحلیل کردیم. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بیماری‌های قلبی و عروقی اغلب یک مشکل جداگانه نشان داده می‌شود که کل شخصت یک فرد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. بیماری قلبی و عروقی در یک محل خاص از بدن قرار دارد و هر روشی که برای درمان بیماری بکار رود به ندرت منجر به تغییر ظاهری فرد بیمار می-شود و می‌توان به داشتن سبک زندگی سالم از بروز آن جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها