نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه تهران

چکیده

 
چکیده: رویکرد جامعه شناسانه به هنر بر این اصل استوار است که نه تنها هنرمند و اثر هنری دارای هیچ ذات منحصر بفرد، رازآمیز و یگانه­ای نیست، بلکه محصول زمینه و موقعیت اجتماعی می­باشد. رویکرد فوق این امکان را فراهم می­آورد تا بتوانیم به مطالعۀ جامعه شناختی دوگانۀ هنر عامه/هنر والا یا مشروع بپردازیم، لذا ما در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هستیم که اگر نظام دوگانۀ  فوق به معنای تعریف «یکی» بر مبنای تفاوت با «دیگری» است، چگونه می­توان امکانی برای واژگونی رابطۀ فوق متصور شد؟ ما در این پژوهش از مفهوم هالۀ هنری والتر بنیامین و نظریۀ نمایشی جنسیت جودیت باتلر بهره می­گیریم. این پژوهش با توجه به بازار خرید و فروش «اصل» آثار هنری در حراجی­ها و «نمونۀ» موتسارت نشان می­دهد که ما در عصر تکثیر الکترونیکی با «افول هالۀ هنری» مواجه نبوده و  مفهوم «هاله»، مفهومی «سیال» و وابسته به موقعیت است. این امر موجب آشکار شدن این واقعیت می­شود که جایگاه فرد بین صنعتگر و هنرمند بودن، بسته به موقعیت در حرکت بوده و ناپایدار می­باشد، این امر به نوبۀ خود، کمک می­کند تا به این نتیجه دست یابیم که اجراگری هویت عامه/نخبه، بسته به موقعیت بکار گرفته می­شود، و ما می­آموزیم که در موقعیت­های متفاوت به گونه­ای ایفای نقش کنیم که گویی عامه یا نخبه هستیم. از این روست که می­توان به این نتیجه دست یافت که مفهوم «عامه» مفهومی سست و سیال است؛ و دقیقأ به همین دلیل، شاید بتوان امکان واژگونی نظام دو گانۀ فوق را فرض کرد، و از این طریق راه­هایی برای رویارویی با سیاست هویت گشود.

کلیدواژه‌ها

 
ابراهیمی،احمد و امینیان،امیراحمد (۱۳۹۴). هم زیستی هنر عامه و هنر والا در بستر نسل سوم سرمایه داری، فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه، ۴(۱۶)، 112- 99.
الیاس،نوربرت.(1397).موتسارت تصویر یک نابغه.ترجمه حسن: خیاطی،تهران:نشر علمی فرهنگی.
باتلر،جودیت.(1385).آشفتگی جنسیتی.ترجمه: امین قضایی،نشر مجلۀ شعر.
بنیامین،والتر.(1366).نشانه­ای به رهایی( گزیده مجموعه مقالات).ترجمه: بابک احمدی، تهران،نشر تندر.
بوردیو،پیر.(1397).تمایز:نقد اجتماعی قضاوت­های ذوقی.ترجمه حسن چاوشیان، تهران،نشر ثالث.
دهخدا،علی اکبر.(1341).لغتنامه دهخدا.انتشارات دانشگاه تهران،تهران.
رامین،علی.(1390).نظریه های فلسفی و جامعه شناسی در هنر.ترجمه: علی رامین،تهران: نشر نی.
سیدمن،استیون.(1395).کشاکش آرا در جامعه شناسی.ترجمه: هادی جلیلی،تهران: نشر نی.
عمید،حسن.(1342).فرهنگ فارسی عمید.تهران: انتشارات جاویدان.
کمالی،زهرا. (۱۳۸۷). بررسی رویکرد والتر بنیامین به هنر عامه در تقابل با تئودور آدورنو، نامه هنرهای تجسمی و کاربردی، ۱(۲)، ۱۱۱-۱۲۵.
کمالی،زهرا و اکبری، مجید.(1387).والتر بنیامین و هنر بازتولیدپذیر. پژوهش­های فلسفی، (14)، 125-146.
لش،اسکات.(1394).جامعه شناسی پست مدرنیسم.ترجمه:حسن چاوشیان،تهران:نشر مرکز.
معین،محمد.(1345).فرهنگ فارسی معین. تهران:انتشارات امیر کبیر.
مهدی پور،علی و شایگان فر،نادر.(۱۳۹۹). تأملی در هستی شناسی هنر مردم به مثابه هنر پیشرو، فصلنامه کیمیای هنر، ۹(۳۶)، ۷-۲۳.
وبر،ماکس.(1392).مفاهیم اساسی جامعه شناسی.ترجمه: احمد صدارتی،تهران:نشرمرکز.
وبگاه رسمی حراج تهران. http://tehranauction.com/auctions/
خبرگزاری ایسناhttps://www.isna.ir/news/
خبرگزاری ایرناhttps://www.irna.ir/
وبگاه رسمی شبکه سی ان بی سی https://www.cnbc.com/
 Judith Butler (2016). What Is a People? Columbia University Press. New York. P.P 49-65
 Kevin Olson (2016). What Is a People? Columbia University Press. New York. P.P 101-107
Pierre Bourdieu (2016). What Is a People? Columbia University Press. New York. P.P 32-49