نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

گروه ارتباطات دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی استوری‌های پیج اینستاگرام صدف‌بیوتی،که از سوی مجله فوربز به عنوان دومین بلاگر اثرگذار اینستاگرام در سال 2019 انتخاب شد، و نحوه‌ی نمایش سبک‌زندگی ، نوع ارتباط‌گیری‌اش با مخاطبان، میزان و نحوه‌ی تبلیغات محصولات یا خدمات آرایشی و غیر آرایشی و همچنین جهت‌گیری وی درخصوص موضوعات مختلف است.این مطالعه از طریق روش تحلیل محتوا انجام شده و تمامی استوری های پیج صدف بیوتی در یک بازه زمانی 20 روزه براساس مقوله‌ها و کدهای محقق ساخته مورد کدگزاری قرار گرفته‌اند.در این پژوهش برای تحلیل نتایح تحقیق از نظریات زیمل، وبلن و وبر در خصوص مولفه‌های سبک زندگی،یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا و همسازی ارتباطات گایلز بهره گرفته شده است.
از مهمترین نتایج تحقیق می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:بیشتر استوری‌های صدف‌بیوتی اختصاص به محتواهای «اطلاع‌رسانی» و «سرگرم‌کننده» داشته است،بیشترین محورهای استوری‌هایش متعلق به محور «سفر» و موضوعات «شخصی» بوده است، او عموما تبلیغ پیج، کالا یا خدماتی را می‌کند که از آن‌ها استفاده کرده و راضی و مطمئن بوده است،در اغلب موضوعات صدف‌بیوتی جهت‌گیری مثبت و موافق داشت،نوع ارتباط‌گیری‌اش با مخاطبان غالبا «صمیمی و مودبانه» بوده است و در طی دوره مطالعاتی این تحقیق ،صدف‌بیوتی اصلا به مسائل سیاسی به‌ویژه در ارتباط با ایران و مباحث اعتقادی و مذهبی نپرداخته است. براساس نتایج بدست آمده،مولفه‌های سبک زندگی که زیمل، وبلن و وبر از آن‌ها یاد می‌کنند در استوری‌های این پیج به وفور دیده می‌شود؛درواقع صدف‌بیوتی با نمایش جزییات سبک زندگی خود،زمینه را برای تقلید و الگوبرداری مخاطبانش به ویژه با ایجاد ارتباطی نزدیک و صمیمی با آن‌ها فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

 
 اسماعیل پور، مجید؛ بحرینی زاد، منیژه و زارعی، کوروش. (1396). بررسی تأثیر استفاده از تأییدکننده‌های مشهور در تبلیغات بر نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به تبلیغ. تحقیقات بازاریابی نوین، (1) 7. صص 1-22.
افشانی؛ سید علیرضا، جواهرچیان؛ ندا و حقیقتیان، منصور. (1398). پروبلماتیک خودرهابخشی در فضای مجازی؛ کاوشی کیفی از چگونگی ابراز خود در میان میکرواینفلوئنسرهای اینستاگرامی شهر یزد. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، (1) 8. صص 115-143.
الطافی، هادی. (1395). تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی کارکنان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (مطالعه موردی منطقه 16). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 بشیر, حسن، افراسیابی، محمدصادق (1391). شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان. تحقیقات فرهنگی ایران، (1) 5. صص 31-62.
بی. گادیکانست، ویلیام؛ ام.لی، کارمن؛ نیشیدا، تسوکاسا و اوگاوا، نائوتو. (1385). نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی. رسانه، شماره 67. صص 49-98.
پاشایی، فاطمه؛ نصرآبادی، علیرضا و توکل، خسرو. (1387). تجربه جوانان از زندگی با اینترنت: مطالعه کیفی. علوم رفتاری (International Journal of Behavioral Science)، (4) 2. صص 333-338.
فتحی، حبیب‌الله؛ جعفری، علی. (1396). رابطه مصرف رسانه‌ای با تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی). مطالعات رسانه‌های نوین، (9) 3. صص 221-255.
کریپندورف، کلوس. (1383). ت‍ح‍ل‍ی‍ل م‍ح‍ت‍وا: م‍ب‍ان‍ی روش‌ش‍ن‍اس‍ی. نشر نی.
مهدی‌زاده، سید محمد. (1389). نظریه‌های رسانه. همشهری.
نوربخش‌مقدم، علیرضا. (9 آبان 1396). تعریف ارتباط و انواع آن. دانشنامه‌ی روانشناسی مردمی. بازیابی شده در 25 دی 1398.
 
 
Claudel, M. (2019). Who are the most influential beauty influencers in the world?, Vogue magazine, Retrieved from https://www.vogue.fr/beauty-tips/article/who-are-the-most-influential-beauty-influencers-in-the-world
Islam, S., & Mahmood, M. I. (2018). A Qualitative Study on the Outcomes of Social Media Advertising. Advances in Journalism and Communication.