نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده ارتباطات گروه روزنامه نگاری

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

 شبکه‌های اجتماعی در آمریکا در شرایط حساس و مهم حیات سیاسی به ویژه در انتخابات این کشور، حجم چشمگیری از اخبار و اطلاعات سیاسی زرد منتشر کرده‌اند. در این داده‌نگاری به بررسی و ارزیابی منابع اخبار و اطلاعات سیاسی که از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی تا پیش از انتخابات میان دوره 2018 آمریکا منتشر شده‌اند و نیز به شناسایی مخاطبان اصلی محتوای احساسی، افراطی و توطئه‌آمیز یا آن دسته از محتوا که کیفیت خبر زرد را دارند پرداخت می‌شود. با تحلیل 2.5 میلیون توئیت و 6986 صفحه فیسبوک در دوره ای 30 روزه دریافت شد که : 1) میزان اخبار زرد منتشر شده از سوی کاربران در طول این دوره در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و میزان اخبار منتشر شده از سوی کاربران از مجموع اخبار خبرگزاری ها بیشتر بوده است، 2) اخبار زرد منتشر شده از سوی کمپبن انتخاباتی ترامپ و احزاب راست افراطی توسط کاربران محافظه کار فعال در شبکه های اجتماعی بوده است و 3) کمتر از 5 درصد منابع ارجاع داده شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی آژانس‌های خبری، کارشناسان یا خود نامزدهای انتخابات منتشر شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

 
1. Kollanyi, B., Kollanyi, B. & Woolley, S. C. Bots and Automation over Twitter during the U.S. Election. 5 (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2016).
2. Howard, P. N., Kollanyi, B., Bradshaw, S. & Neudert, L.-M. Social Media, News and Political Information during the US Election: Was Polarizing Content Concentrated in Swing States? (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2018).
3. Howard, P. N., Bolsover, G., Kollanyi, B., Bradshaw, S. & Neudert, L.-M. Junk News and Bots during the U.S. Election: What Were Michigan Voters Sharing Over Twitter? (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2017).
4. Gallacher, J., Barash, V., Howard, P. N. & Kelly, J. Junk News on Military Affairs and National Security: Social Media Disinformation Campaigns Against US Military Personnel and Veterans. (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2017).
5. Narayanan, V. et al. Polarization, Partisanship and Junk News Consumption over Social Media in the US. (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2018).
6. Howard, P.N. & Woolley, S. Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media. (Oxford University Press, 2018).
7. Barash, K. & Hindman, M. Disinformation, ‘Fake News’ and Influence Campaigns on Twitter. (Knight Foundation, 2018).
8. Neudert, L. M., Kollanyi, B. & Howard, P. N. Junk News and Bots during the German Parliamentary Election: What are German Voters Sharing over Twitter? (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2017).
9. Glowacki, M. et al. News and Political Information Consumption in Mexico: Mapping the 2018 Mexican Presidential Election on 7
 
Twitter and Facebook. (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, University of Oxford, 2018).
10. Machado, C., Kira, B., Hirsch, G. & Marchal, N. News and Political Information Consumption in Brazil: Mapping the 2018 Brazilian Presidential Election on Twitter. (Project on Computational Propaganda, Oxford Internet Institute, Oxford University, 2018).
11. Fruchterman, T. M. & Reingold, E. M. Graph drawing by force-directed placement. Software: Practice and experience 21, 1129–1164 (1991).
12. Kelly, J. & Etling, B. Mapping Iran’s Online Public: Politics and Culture in the Persian Blogosphere. Berkman Center Research Publication No. 2008-01. (Berkman Center 2008).
13. Kelly, J. et al. Mapping Russian Twitter. Berkman Center Research Publication No. 2012-3. (Berkman Center, 2012).