نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 ژورنالیسم سلامت علم جدیدی در دنیاست که سابقه تدریس آکادمیک آن در مقایسه با بسیاری از علوم دیگر بسیار کوتاه است. این رشته حاصل تلفیق پزشکی بعنوان یک «علم» و روزنامه‌نگاری به‌عنوان یک «هنر» است. تعداد معدودی از دانشگاه‌های معتبر دنیا در حال حاضر این رشته را به‌صورت آکادمیک ارائه می‌کنند. یکی از وجوه برجسته‌ای که نشان از اهمیت ژورنالیسم سلامت دارد این است که مخاطبان به اخبار ارائه شده در روزنامه‌ها اعتماد بیشتری دارند و این اخبار از سایر پیام‌های سلامت‌محور که در قالب‌های دیگر (مانند آگهی‌ها یا برنامه‌های غیررسمی) ارائه می‌شوند، از اعتبار بیشتری برخوردارند. اخبار سلامت می‌تواند به‌عنوان محرکی برای برقراری ارتباط بین‌فردی در مورد مسائل موردعلاقه قلمداد شود که نهایتاً موجب تقویت و افزایش تأثیر کمپین‌های سلامت می‌شود و احتمال تغییر رفتار را در افراد بیشتر می‌کند. وظیفه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران شاغل در این سرویس پوشش موضوعات متنوع مربوط به پزشکی، سلامت و دارو است که شامل طیف موضوعاتی همچون بحث درباره پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها، سیاست‌های مراقبت‌های بهداشتی، اقتصاد مؤثر بر سلامت و جراحت‌های قهرمانان حرفه‌ای ورزشی و بیماری یا سرطان افراد مشهور (سِلِبریتی‌ها) می‌شود.

کلیدواژه‌ها

 
Cappella, J. N. & Jamieson, K. H. (1997). Spiral of cynicism: The press and the public good. New York: Oxford University Press.
Nurss, J. R. Parker, R. M. Williams, M. V. & Baker, D. M. (1993). “Test of functional health literacy in adults: Technical report”. Atlanta: Center for the Study of Adult Literacy, GeorgiaState University.
Oxman AD, Carling C, Herrin J. Larsson A Medical messages in the media--barriers and solutions to improving medical journalism. 1, Health Expect. 2003 Dec;6(4):323-31.
Root, J. & Stableford, S. (1999). ”Easy-to-read consumer communications: A missing link in Medicaid managed care”. Journal of Health Politics, Policy, and Law, 24, 1–26.
Thompson L. Teresa, Encyclopedia of Health Communication, 2014, SAGE Publications, Inc.
Zettl, H. (1998). “Contextual media aesthetics as the basis for media literacy”. Journal of Communication, 48, 81–95.
Further Readings
Crute, S. Covering Health in a Multicultural Society: A Resource Guide for Journalists. Columbia, MO: Association of Health Care Journalists, 2006.
Lerner, B. H. When Illness Goes Public: Celebrity Patients and How We Look at Medicine. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2006.
Linden, T. The New York Times Reader: Health and Medicine. Washington, DC: CQ Press, 2011.
Major, L. H. “Break It to Me Harshly: The Effects of Intersecting News Frames in Lung Cancer and Obesity Coverage.” Journal of Health Communication, v.14/2 (2009).
Schwitzer, G. “How Do U.S. Journalists Cover Treatments, Tests, Products, and Procedures? An Evaluation of 500 Stories.” PLoS Medicine, v.5/5 (2008).