نویسندگان

دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 در عصر حاضر کودکان و نوجوانان به شدت تحت تأثیر بازی‌های رایانه‌ای قرار گرفته‎اند. بازی‌های رایانه‎ای به صورت اجتناب‌ناپذیری سهم عمده‎ای از جامعه‌پذیری کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است که نه‌تنها بخش قابل توجهی از اوقات فراغت ایشان را پر می‌کند، بلکه اوقاتی را نیز که آنها بایستیبه حضور در جمع خانواده و یا یادگیری زندگی اجتماعی صرف کنند، پوشش داده است.
از آنجاست که این مقاله در صدد مطالعه نگرش والدین و به‌ویژه مادران به بازی‌های رایانه‌ای و استفاده کودکانشان از این بازی‌هاست و همچنین به بررسی پیامدهای استفاده کودکان از بازی‌های رایانه‌ای از دیدگاه والدین می‌پردازد، چراکه مادران می‌توانند نقش کلیدی در پیشگیری از وابستگی کودکان به بازی‌های رایانه‌‌ای و کاهش عوارض نامطلوب حاصل از آن ایفا کنند. در این راستا با 20 تن از مادران کودکان خردسال پیش‌دبستانی (دختر و پسر) مصاحبه عمقی گرفته و مضامین اصلی آنها، استخراج شد. یافته‌ها حاکی از آن است که والدین به دلایلی چون بالا رفتن تشخص اجتماعی، پر کردن ساعت فراغت کودکان، گرفتاری‌های شغلی و فکری و درنتیجه عدم داشتن وقت و حوصله برای بازی با کودکان و گفت‌وگو با آنان، تمایل روزافزون به استفاده کودکانشان از بازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

-         آنسلمو، ساندرا (1379) رشد در دوره اولیه کودکی، ترجمه علی آخشینی، مشهد: آستان قدس رضوی.
-         ایمان، محمدتقی (1391). فلسفه و روش تحقیق در علوم انسانی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
-         پاتر، دبلیو جیمز (1391) بازشناسی رسانه‌های جمعی با رویکرد سواد رسانه‌ای. ترجمه امیر یزدیان، پیام آزادی و منا نادعلی. قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
-         پاستر، مارک (1377) عصر دوم رسانهها، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: انتشارات موسسه ایران.
-         ذکایی، محمدسعید و خطیبی، فاخره (1385) «رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی» فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبایی) ، شماره 33، بهار، صص  154-111
-         فرقانی، محمدمهدی و علیزاده، عبدالرحمن (1386) « بررسی میزان استفاده جوانان از بازی های رایانه ای و عوامل موثر بر آن» فصلنامه علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی)، پاییز و زمستان شماره 38 – 39. صص 30-1
-         کوثری، مسعود (1387) درآمدی بر بازی‎های رایانه‎ای و ویدیویی، تهران: نشر سلمان.
-         لیندلف، تامس و تیلور، برایان، (1388)، روشهای تحقیق کیفی در علوم ارتباطات، ترجمه عبدا... گیویان، تهران: همشهری.
-         گانتر، بری (1387) اثر بازی‌های ویدویی و رایانه‌ای بر کودکان، ترجمه سید حسن پورعابدی نائینی، تهران: جوانه رشد.
-         نلسن، جین (1392). تربیت سالم در خانه، ترجمه محمدجواد فرشچی و ریحانه ایزدی، تهران: ساز وکار.
-          ویمر، راجر دی. و دومینیک. جوزف، آر.، (1389)، تحقیق در رسانه­های جمعی، ترجمة کاووس سیدامامی، چاپ دوّم، تهران: سروش.
-         هیوز، فرگاس پیتر (1392) روانشناسی بازی؛ کودکان، بازی و رشد، ترجمه کامران گنجی، تهران: رشد.
-        ladreth. G.& Bratton, s.(1999). play therapy. Library Counseling. htm.
-        سایت بنیاد ملی بازی‏های رایانه‎ای http://www.ircg.ir/fa