نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تبلیغات نقش مهمی در فرهنگ ما دارد. بسیاری از دانشمندان تبلیغات را یک «نهاد» در جامعه می­دانند. نهادی که ایدئولوژی فرهنگی آمریکا را با روش منحصر به فرد خود بیان و مردم را به دنبال کردن رویای آمریکایی[1] تشویق می‌کند. تبلیغات جایگاه خود را در میان سایر نهاد‌های جامعه از طریق تنظیم توزیع ثروت و همچنین کمک به گسترش شرکت­ها و تبدیل شدن به نهاد‌هایی قوی‌تر در سیستم اقتصاد به دست آورده است. علاوه بر این، تبلیغات با آموزش اعضای جامعه برای مصرف‌کننده بودن، روابط را ساماندهی می‌کند.
همانطور که ما تفکر خود را در مورد تبلیغات از دیدگاه کلان به خُرد تغییر می‌دهیم، بر مواردی چون توانایی تبلیغات در ارائه و ترویج محصولات و خدمات به مصرف‌کنندگان، کمک به شهروندان برای تصمیم­گیری در مورد نامزد سیاسی انتخابی برای رأی دادن، متقاعد کردن مردم برای اتخاذ موضع مشخص در موارد مختلف و فراهم کردن اطلاعات مفید در مورد سلامت و امنیت آنها نیز، تمرکز می‌کنیم.[1] American Dream

کلیدواژه‌ها

 
این مقاله ترجمه­ فصل سی و سوم کتاب زیر است:
Advertising Theory; Edited by Shelly Rodgers and Esther Thorson, First published 2012, by Routledge, Taylor & Francis.