نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه تهران

چکیده

پژوهشِ حاضر از منظرِ روش‌شناسی کیفی به بررسی تفاوت‎های موجود در نوعِ موسیقی مصرفی جوانان شهر تهران و تفسیر ایشان از آن می‎پردازد. جهتِ فهمِ جامعه‌شناسانۀ تفاوت‎های مصرفِ موسیقی جوانان این موضوع از رهگذرِ سرمایۀ فرهنگی_ مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به داده‎های متنی پژوهش، پژوهشگران از میان روش‌های کیفی روشِ تحلیلِ محتوای کیفی را انتخاب کرده‎اند. داده‌های پژوهش از طریقِ مصاحبۀ نیمه‌ساخت‌یافته با مشارکت‌کنندگانِ پژوهش گردآوری شده است. با توجه به اهدافِ پژوهش جریانِ انتخاب مشارکت‌کنندگان بر مبنای نمونه‌گیری هدفمند صورت یافته است. پژوهشِ حاضر تفاوت‎هایی که میان کنشگرانِ جوانِ با سرمایۀ فرهنگی متفاوت در حوزۀ مصرفِ موسیقی و تفسیر آن وجود دارد را در قالبِ مفاهیم و مقولاتی نشان داده است. این مفاهیم و مقولات عبارت‎اند از: 1. ذائقۀ تربیت شده و ذائقۀ حسی 2. هارمونی و شوریدگی 3. رهنمون‎های مذهبی: مواجۀ نقدآمیز و مواجۀ طردآمیز 4. شنیدن ناشنیدنی‌ها و دیدن نادیدنی‌ها و 5- بخشی از ما. نتایج پژوهشِ حاضر نشان می‎دهد، مادامی که کنشگرانِ اجتماعی در سطحِ بالایی از سرمایۀ فرهنگی قرار دارند، در زمینۀ مصرفِ موسیقی به سمت نوعی فرهنگ‌گرایی رغبت و گرایش دارند. اما در نقطۀ مقابل کسانی که سرمایۀ فرهنگی به میزان اندکی در اختیار دارند به طبیعت نزدیکتر هستند. به عبارتی، ایشان قادر نیستند خود را وارد کدهایی کنند که با آن بتوانند موسیقی‌هایی نظیر سنتی، کلاسیک غربی یا موسیقی باروک را بازشناسی کنند. بنابراین از دو مفهومِ محوری فرهنگ‎گرایی و طبیعت‎گرایی جهت صورت‎بندی کردند،تفاوت‌های موجود در مصرف و تفسیر موسیقی در نزد جوانان می‎توان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 •  

  • اکبری، نوروز، مرادی، علی (1398). شناخت رابطه بین درک طبقاتی افراد و تمایل آنها به مصرف موسیقی: مطالعة موردی شهر کرمانشاه، علوم اجتماعی، دوره 16، شماره 2: 245-213.
  • بلیکی، نورمن (1387). طراحی پژوهش­های اجتماعی. ترجمه حسن چاوشیان، نی: تهران.
  • بوردیو، پیر (1390). تمایز، نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ثالث.
  • بوردیو، پیر (1377). ذوق هنری و سرمایه فرهنگی، نامه فرهنگ، ترجمه لیلی مصطفوی، شماره 30 :113 -106.
  • بوردیو، پیر (1381). نظریه کنش، دلایل علمی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
  • بوردیو، پیر (1386). علم علم و تأمل پذیری، ترجمه یحیی امامی، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

  ·        بوردیو، پیر (1399). «جوانی» واژهای بیش نیست (۱) (گفتگو)، ترجمه ناصر فکوهی، منتشر شده در وبگاه ناصر فکوهی، دسترسی در تاریخ 25/12/1400، پیوند دسترسی به مطلب: https://b2n.ir/t76530

  ·        بیچرانلو، عبدالله (1393). رسانه موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‎های ماهواره‎ای فارسی‌زبان، فصلنامه وسایل ارتباط‌جمعی و رسانه، دوره 25، شماره 2: 101-119.

  • رونقی، مهرناز و ناظری، سیما، (1394). بررسی نقش ذائقه موسیقایی بر سرمایه فرهنگی، دومین کنفرانس بین‌المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی، استانبول: موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
  • حبیبی، غلامحسین (1393). بینش روش‌شناختی (تحقیق در علوم اجتماعی پارادایم‌ها روش‌ها و تکنیک‌ها)، تهران: کتاب همه.
  • حیدرپناه، حمید، بهیان، شاپور، وحیدا، فریدون (1396). بررسی عوامل مرتبط با مصرف موسیقی جوانان شهر تهران، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 36: 158-139.
  • حیدری، آرمان، مختاری، مریم، خان محمدی، احسان (1396). بررسی رابطه گونه‏های هویت جمعی با مصرف گونه‏ های موسیقیایی نمونه مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه یاسوج، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره 28، شماره پیاپی 65، شماره 1: 184-159.
  •  

  این کلمه بررسی شود

  • حسین‎زاده، علی حسین، نواح عبدالرضا، قاسمی، داریوش (1392). بررسی عوامل مؤثر بر میزان و نوع مصرف موسیقی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، توسه اجتماعی، دوره هشتم، شماره 2: 55-74.
  • خلیفه، افسون، قلی‎پور، ماجده، میرمحمدرضایی، ندرلو، سیده زهرا (1394). بررسی میزان گرایش به مصرف انواع موسیقی در بین جوانان شهر زنجان، مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال 5، شماره 19: 98-81.
  • شاه‌جهانی، طوبی، قدرتی، حسین، عابدینی، صمد (1390). بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر گرایش به موسیقی در بین دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مطالعات علوم اجتماعی ایران، دوره 8، شماره 32:152-133.

  ·        شریعتی، سارا و حمیده بندرچی (1396). بررسی رابطه اسلام و موسیقی و بازتاب های اجتماعی آن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین)، چهارمین همایش ملی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعاتِ اجتماعی ایران، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.

  • شریفی، امیرحسین؛ محمدی، جمال (1400). مصرفِ موسیقی رپ به مثابه خرده‎فرهنگ معارض (مورد مطالعه: دانش‎آموزان دبیرستان‎های شهر همدان)، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دوره 13، شماره 2: 177-155.
  • شکوری، علی، غلامزاده نطنزی، امیر حسین (1389). منش و سبک زندگی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران، دوره 5، شماره 2: نامشخص.
  • عادل مهربان، مرضیه (1394). مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش، اصفهان: دانشگاه علوم پژشکی اصفهان.
  • عامری، مهدی و قاسمی جوجیلی، فاطمه (1400). بررسی مقایسه‎ای میزان علاقه جوانان اصفهان به موسیقی‎های (سنتی و مدرن)، هفتمین همایش ملی پژوهش درعلوم اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران: اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق.
  • علیخواه، فردین، خانی ملکوه (1385). جوانان و مصرفِ موسیقی، پژوهش و سنجش، شماره 13: 19-2.
  • علیزاده، محمدامین، علی‎‏‎نژاد، کریم (1395). تحلیل کیفی پیوند بین موسیقی و انسجام اجتماعی در جامعه ایران، کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز: پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
  • فاضلی، محمد (1386). جامعه‌شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  • قاسمی، وحید،. صمیم، رضا (1386). مطالعه‎ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرفِ فرهنگی با استفاده از داده‎هایی در زمینه مصرفِ موسیقایی در شهر تهران، جامعه‌شناسی ایران، دوره 9، شماره 1: 101-80.
  • قاسمی، یارمحمد، سپیدنامه، بهروز، هاشمی، علی (1399). ذائقه مصرف موسیقیایی دانشچویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام، مطالعات فرهنگ-ارتباطات، دوره 21، شماره پیایی 82، شماره 50 :218-195.
  • قدرتی، شفیعه (1395). بررسی رابطه دینداری و گرایش به موسیقی؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری، جامعه، فرهنگ و رسانه، شماره 19: 112-89.
  • فوتن، اولیویه و کریستین شویره (1385). واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: انتشارات نی.
  • کوثری، مسعود (1388). موسیقی زیرزمینی در ایران، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، شماره 1: 158-127.
  • کوثری، مسعود (1391). موسیقی و رادیو، تهران: دفتر پژوهشهای رادیو.
  • گرنفل، مایکل (1388). مفاهیم کلیدی پیر بوردیو، ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران: انتشارات افکار.
  • محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 1، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
  • محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش 2، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
  • محمدپور، احمد (1388). تحلیل داده‎های کیفی: رویه‎ها و مدل‎ها، مجله انسان‌شناسی، شماره 10: 127-160.
  • محمدپور، احمد، شریعت‎پناه، ابوبکر، غلامی، احمد (1392). تحلیل جامعه‌شناختی شیوه برساختِ هویت از رهگذر مصرف موسیقی عامه‌پسند در میان جوانان، مجله مطالعاتِ اجتماعی ایران، شماره 4: 159-137.
  • ودادهیر، ابوعلی، امینیان، احسان، طباطبایی، آسیه السادات، سلمانی، محمدجواد (1390). جوانان و موسیقی پاپ: بررسی جامعه‎شناختی عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با گرایش دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به موسیقی پاپ، مسائل اجتماعی ایران، دوره 2، شماره 1: 193-167.
  • نبوی، سید حسین، گلچین، مسعود، کرمی تراب، مجید (1398). سبک زندگی و مصرف موسیقی (مطالعه موردی: جوانان 15 تا 29 سال در شهر تهران)، علوم اجتماعی، دوره 16، شماره 1 :258-227.
  • هاشمی، سید ضیا، غلامزاده نطنزی، امیر حسین (1391). نیاز و سبک مصرفِ موسیقی (مطالعه موردی دانش‌آموزان شهر تهران)، جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، دوره 4، شماره 1 :142-123.

   

  • AdelMehraban, M (2014).A Review of Qualitative Content Analysis and Its Application in Research, Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences(In Persian)
  • Akbari, N., & Moradi, A. (2020). Recognizing the Relation between Individuals’ Class-based Perception and their Tendencies toward Music Consumption (Case Study: Kermanshah City). Journal of Social Sciences Ferdowsi University of Mashhad, 16(2), 245-213 (In Persian)
  • Alikhah, F, Khani Malkoh, M (2006).Youth and music consumption, Communication Research, Volume 13, Number 45-46(In Persian)
  • Alizadeh, M A, Nejad, Karim A, (2015).Qualitative analysis of the link between music and social cohesion in Iranian society, World Conference on Management, Economics, Accounting and Human Sciences at the beginning of the third millennium, Shiraz: Research of Idea Bazaar Sanat Sabz Company(In Persian)
  • Ameri, Mehdi and Ghasemi Jojili, Fatemeh (2022).A comparative study of Isfahan's young people's interest in music (traditional and modern), 7th National Conference on Research in Social Sciences and Psychology of Iran, Tehran: Eshraq Science and Technology Studies Institute(In Persian)
  • Bicharanloo, A(2014). Music and Iranian Youth: Focus on Music at Persian Language Satellite TV Channels. Rasaneh, 25(2), 101-119 (In Persian)
  • Blaikie, N (2008).Social research design.Translated by Hasan Chavoshian, Ni: Tehran(In Persian)
  • Bourdieu, P (1998).Artistic taste and cultural capital, Culture Letter, translated by Lili Mostafavi, No. 106-113:30(In Persian)
  • Bourdieu, P (2011).Theory of Action, Scientific Reasons and Rational Choice, translated by Morteza Mardiha, Tehran: Naqsh and Negar Publications(In Persian)
  • Bourdieu, P (2013). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste translated by Hassan Chavoshian, Tehran(In Persian)
  • Bourdieu, P (2016).The science of science and reflection, translated by Yahya Emami, Tehran: Publications of the Center for Scientific Policy Research of the country(In Persian)
  • Bourdieu, P (2019). "Youth" is no more than a word (1) (conversation), translated by Nasser Fakuhi, published on Nasser Fakuhi's website, accessed on16 - 3 - 2022, link to access the article: https://b2n.ir/t76530(In Persian)
  • Chauvire,C ,Fontaine, O (2015).Vocabulary of Bourdieu, translated by Morteza Katabi, Tehran: Nei Publications(In Persian)
  • Coffey, A., & Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Sage.
  • Creswell, J W. (2006). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches,Sage.
  • Denora,T (1999). Music as a technology of the self, Poetics, 1: 31-56.
  • Fazli, Mohammad (2007).Sociology of music consumption, Tehran: Research Center of Culture, Art and Communication(In Persian)
  • Forman, J  & Damschroder , L  (2008). Qualitative Content Analysis, in Empirical Methods for Bioethics: A Primer Advances in Bioethics, Volume 11, 39–62.
  • Ghasemi, V., & Samim, R. (2008). A Study on the Relationship between Social Stratification and Cultural Consumption According to the Data on the Musical Consumption in Tehran. Iranian Journal of Sociology, 9(1,2), 80-101(In Persian)
  • Ghasemi, Y., Sepidnameh, B., & hashemi, A. (2020). Studying the Taste of Music Consumption among the M.A Students of the Ilam University. Journal of Culture-Communication Studies, 21(50), 195-218(In Persian)
  • Ghodrati, S. (2016). A Study of the Relationship between Religiosity and Tendency toward Music Case Study: Students of Hakim Sabzevari University. Society Culture Media, 5(19), 89-112(In Persian)
  • Grenfell, M (2008). Pierre Bourdieu's Key Concepts, translated by Mohammad Mahdi Labibi, Tehran: Afkar Publication(In Persian)
  • Habibi, G (2013). Methodological insight (research in social sciences, paradigms, methods and techniques), Tehran: Ketab Hamme(In Persian)
  • Hashemi, S. Z., & Gholamzade Natanzi, A. (2012). Consumption of Music in Tehran: The case of students living in Tehran. Sociology of Art and Literature, 4(1), 123-142(In Persian)
  • Hesmondhalgh, DJ (2008). Towards a Critical Understanding of Music, Emotion and Self-Identity. Consumption, markets and culture, 11 (4): 329 – 343.
  • Heydar Panah, H., behyan, S., Vahida, F. (2017). A Study on Factors Associated with Youth Music Consumption in Tehran. Strategic Studies on Youth ans Sports, 16(36), 139-158(In Persian)
  • Heydari, A., mokhtari, M., & Khanmohammadi, E. (2017). An Investigation of the relationship between collective identities and Kinds of musical consumption: a case study of Lor students of Yasouj University. Journal of Applied Sociology, 28(1), 159-184(In Persian)
  • Hosseinzadeh, A, Nawah A, Ghasemi, D (2012).Investigating the factors affecting the amount and type of music consumption of students of Shahid Chamran University of Ahvaz, Socialsocial development, 8th period, No. 2: 55-74(In Persian)
  • Khalifeh, A., Gholipour, M., Mirmohammadrezaei, S. Z., & Noderloo, S. (2017). The Study of Tendency toward Various Types of Music among Young People in Zanjan. Sociological Studies of Youth, 6(19), 81-98(In Persian)
  • kousari, M. (2012). Music and Radio, Tehran: Radio Research Office (In Persian)
  • kousari, M. (2009). Underground music in Iran. Sociology of Art and Literature, 1(1),127-158(In Persian)
  • Larsen,G.Lawson,R.Todd,S.(2009). The Consumption of Music as Self- Representation in Social Interaction, Australian Marketing Journal, 17:16-26.
  • Leech، , & Onwuegbuzie, A.) 2008.(Qualitative Data Analysis: A Compendium of Techniques and a Framework for Selection for School Psychology Research and Beyond ,School Psychology Quarterly, Vol. 23,. 4:587–604
  • Leung, A., & Kier, C. (2008). Music preferences and civic activism of young Journal of Youth Studies, 11(4): 445-460.
  • Mise U(2020). Rap music as resistance and its limits tow diverging cases: sulukule and Bagcilar rap, Anthropology of East Europe Review ,37 (1):27-51.
  • Mohammadpour, A (2008).Qualitative data analysis: procedures and models, Journal of Anthropology, No. 10: 127-160(In Persian)
  • Mohammadpour, A (2018).Qualitative research method, anti-method 1, Tehran: Sociologists Publications(In Persian)
  • Mohammadpour, A (2018).Qualitative research method, anti-method 2, Tehran: Sociologists Publications(In Persian)
  • Mohammadpour, A, Shariat Panah, A, Gholami, A (2012).Sociological analysis of the way of constructing identity through the consumption of popular music among young people, Iranian Journal of Social Studies, No. 4: 159-137(In Persian)
  • Nabavi, S. H., Gholchin, M., & Karami Torab, M. (2019). Lifestyle and Music Consumption (Case Study: Young People Aged 15 to 29 Years in Tehran). Journal of Social Sciences Ferdowsi University of Mashhad, 16(1), 227-258 (In Persian)
  • Nuttall, P., Arnold, S., Carless, L., Finnamore, F., Richard, H. (2011). Understanding Music Consumption through a Tribal Lens, Journal of Retailing and Consumer Services, 18:152-159.
  • Raunghi, M and Nazeri, S, (2014). Investigating the role of musical taste on cultural capital, 2nd International Conference on Behavioral Sciences and Social Studies, Istanbul: Institute of Idea Managers in the Capital of Vira (In Persian)
  • Roberts, D.F. and Christenson, P.G., (2001). Popular music in childhood and adolescence. In: D.G.Singer and J.L. Singer, eds. Handbook of children and the media. Thousand Oaks, CA: Sage, 395_413.
  • Seeger, A. (2005). Music and Dance, in Tim Ingold(ed) , Companion Encyclopedia of Anthropology, London: Routledge.
  • Shahjhani, T, Ghordati, H, Abedini, S(2011). Investigating the socio-economic factors affecting the tendency towards music among the students of Tarbiat Moalem Sabzevar University , Iranian Social Science Studies, Volume 8, Number 32:152-133 (In Persian)
  • Shakoori, A., & Gholamzadeh-e Natanzi, A. (2010). Habitus and Style of Music Consumption: A Case Study of the Youth in the City of Tehran. Global Media Journal-Persian Edition, 5(2), - (In Persian)
  • Shariati, S, and Bandarchi, H (2016). Investigating the relationship between Islam and music and its social reflections (case study: students of Imam Khomeini International University), the fourth national conference of modern researches in the field of humanities and social studies of Iran, Qom: Soroush Hikmat Mortazavi Islamic Studies and Research Center (In Persian)
  • Sharifi, A. H. Mohammadi, j (2022). The Consumption of Rap Music as a Counterculture (Case Study: High School Students in Hamedan City). Sociology of Art and Literature, 13(2), 155-177 (In Persian)
  • Tarrant, M., North, A.C., & Hargreaves, D. J. (2002). Youth identity and music, n R. A. R. MacDo-nald, D. J. Hargreaves & D. Miell (Eds.), Musical Identities (pp. 134-150).Oxford:Oxford University Press.
  • Vedadhir, A, Aminian, E, Tabatabai, A, Salmani, Mohammad J (2013). Youth and pop music: a sociological study of socio-cultural factors related to the tendency of Tarbiat Moalem University students to pop music, Iranian Social Issues, Volume 2, Number 1: 167-193(In Persian)