نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ‌ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به منظور فهم بهتر فرهنگ هواداری از چهره‌های مشهور (سلبریتی‌های) جهانی در میان هواداران ایرانی آن‌ها انجام شده است. به‌منظور تحدید موضوع، بر نگرش‌های صاحبان صفحات ایرانی هواداری از دو سلبریتی فوتبالیست جهانی (کریستیانو رونالدو و لیونل مسی) در اینستاگرام تمرکز شده است. در تبیین مبانی نظری، رویکردهای مختلف به شهرت جهانی، هویت هواداران، جماعت‌های هواداری و جهان- محلی‌شدن طرح شده است. به‌منظور فهم نگرش‌های هواداران، با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس، با 7 نفر از مدیران صفحات مذکور مصاحبه شده است. تحلیل مضمون این مصاحبه‌ها 4 مضمون اصلی را نشان می‌دهد: «هواداری شیفته‌گونه از سلبریتی جهانی »، «هواداری از سلبریتی جهانی به مثابه زندگی روزمره»، «هویت‌یابی و عضویت در جماعت‌های هواداری سلبریتی جهانی»، و «هواداری جهان-محلی از سلبریتی جهانی ». در نتیجه، به نظر می‌رسد کنش‌ها، تعاملات و دغدغه‌های هواداران مصاحبه‌شده، ماهیتی جهان-محلی دارد؛ یعنی هواداری سرسختانه از یک سلبریتی جهانی یا تمایل به یادگیری زبان او و نیز تعامل با سایر هواداران از ملیت‌های مختلف، دلالت بر رسوخ ابعاد جهانی‌ فرهنگ هواداری در میان هواداران ایرانی دارد. در مقابل، هویت ایرانی هواداران و صفحات هواداری، نظردادن به زبان فارسی در صفحه‌ی سلبریتی خارجی و نیز تعاملات دوستانه‌ی جدید با سایر هواداران ایرانی در فضای مجازی، خصلت‌هایی ملی یا محلی به این نوع هواداری بخشیده است. هواداری از این دو سلبریتی‌ ورزشی جهانی، با عبور از فیلتر رویکرد هواداران ایرانی، ماهیت ایرانی پیدا کرده، و جهانی‌بودن، هویت ایرانی هواداران را کاملاً محو نکرده است.

کلیدواژه‌ها

 
انگلیس، د. (1391). فرهنگ و زندگی روزمره. ترجمۀ ع. مرادی، تهران: تیسا.
بنت، ا. (1393). فرهنگ و زندگی روزمره. ترجمۀ لیلا جوافشانی، و حسن چاوشیان، تهران: نشر اختران.
حسنی، ح. (1398). رسانه‌ی اجتماعی اینستاگرام؛ زندگی روزمره و فرهنگ دیداری، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
عابدی جعفری، ح.، تسلیمی، م.، فقیهی، ا. و شیخ‌زاده، م. (1390). تحلیل مضمون و شبکه‌ی مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشهی مدیریت راهبردی، 5(2)، 151-198.
عاملی، س. (1392). روش‌های تحقیق در مطالعات فرهنگی و رسانه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کشمور، ا. (1396). فرهنگ شهرت. ترجمۀ احسان شاه‌قاسمی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
کلنر، د. (1399). نمایش رسانه‌ای. ترجمۀ گودرز میرانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
کله‌لند، ج. (1397). جامعه‌شناسی فوتبال در بافتی جهانی. ترجمۀ حمید پورنگ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
گل‌محمدی، ا. (1396). جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
Akindes, G. (2014). From Stadium to Bars: Transnational Media and African Fan Identity. In C. Onwumechili, & G. Akindes (Eds.), Identity and Nation in African Football; Fans, Community, and Clubs (pp. 214-235). Palgrave Macmillan.
Bauman, Z. (2005). Liquid life. Polity Press.
Best, S. (2013). Liquid fandom: Neo-tribes and fandom in the context of liquid modernity. Soccer and Society, 14(1), 80-92.
Bulck, H. V. (2018). Exploring Local Fandom; Celebrities' Fans in the Global-Local Nexus. In M. A. Click, & S. Scott (Eds.), the Routledge Companion to Media Fandom (pp. 289-297). New York: Routledge.
Chiweshe, M. K. (2014). Online Football Fan Identities and Cyber-fandoms in Zimbabwe. In C. Onwumechili, & G. Akindes (Eds.), Identity and Nation in African Football; Fans, Community and Clubs (pp. 236-253). Palgrave Macmillan.
Cho, Y. (2020). Global Sports Fandom in South Korea; American Major League Baseball and Its Fans in the Online Community. Palgrave Macmillan.
Driessens, O. (2018). Celebrity in the age of global communication networks. In A. Elliott (Ed.), Routledge Handbook of Celebrity Studies (pp. 245-254). Routledge.
Gong, Y. (2016). Online discourse of masculinities in transnational football fandom: Chinese Arsenal fans’ talk around ‘gaofushuai’ and ‘diaosi’. Discourse & Society, 27(1).
Onwumechili, C., & Akindes, G. (Eds.). (2014). Identity and Nation in African Football; Fans, Community, and Clubs. Palgrave Macmillan.
Redmond, S. (2016). Introduction to Part Four: Global Celebrity. In P. D. Marshall, & S. Redmond (Eds.), A Companion to Celebrity (pp. 213-218). Wiley-Blackwell.
Sandvoss, C. (2010). Popular culture, fans, and globalization. In B. S. Turner (Ed.), The Routledge International Handbook of Globalization Studies (pp. 395-411). Routledge.
Turner, M. (2014). From local heroism to global celebrity stardom: a critical reflection of the social cultural and political changes in British football culture from the 1950s to the formation of the premier league. Soccer & Society, 15(5), 751-760.
Wong, L. L., & Trumper, R. (2002). Global Celebrity Athletes and Nationalism: Fútbol, Hockey, and the Representation of Nation. Sport and Social Issues, 26(2).
 
 
تعداد کاربران فارسی زبان در تلگرام، اینستاگرام و توئیتر. (1399، آذر 26). بازیابی در 6 فروردین1400، خبرگزاری فارس: https://yun.ir/30wpq4
کریستیانو رونالدو. (بدون تاریخ). بازیابی در 6 فروردین 1400، از ویکی پدیا: https://yun.ir/57rccf
گِیتز، ا. (1397، شهریور 12). فرهنگ هواداری جدید در فوتبال اروپا؛ هجرت هواداران از باشگاه‌ها به تک بازیکن‌ها. بازیابی در 3 فروردین 1400، شبکه‌ی اجتماعی ورزشی طرفداری: https://www.tarafdari.com/node/1077767
لیونل مسی. (بدون تاریخ). بازیابی در 6 فروردین 1400، ویکی پدیا: https://yun.ir/y021f7
cristiano. (n.d.). Retrieved March 26, 2021, from Instagram: https://www.instagram.com/cristiano/
Instagram accounts with the most followers worldwide 2021. (2021, March). Retrieved March 26, 2021, from Statista: https://yun.ir/9ehgua
leomessi. (n.d.). Retrieved March 26, 2021, from Instagram: https://www.instagram.com/leomessi/