نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

تابستان 1395 به دنبال انتقال آب از بلداجی به مجتمع فولاد سفید‎دشت تنش‎هایی در این شهر رخ داد. هدف این مقاله شناخت نحوۀ پوشش خبری رویداد بلداجی در خبرگزاری‎ها و سایت‎های خبری داخلی است به این منظور با روش تحلیل‎محتوای کمی 127 مطلب خبرگزاری‎ها و سایت‎های خبری داخلی دربارۀ رویداد بلداجی از 29/4/95 تا 29/5/95 کل‎شماری شدند. یافته‎ها با استفاده از مفاهیم روزنامه‎نگاری توسعه، روزنامه‎نگاری محیط‎زیست و روزنامه‎نگاری بحران تحلیل شدند. طبق نتایج بیشتر مطالب در هفتۀ اول وقوع رویداد منتشر شده‎اند. رویداد بلداجی به عنوان رویدادی اجتماعی، سیاسی مطرح شده است. در بیشتر موارد با عنوان «درگیری» و «تجمع» به آن اشاره شده است. خبرگزاری‎ها و سایت‎های داخلی برای پوشش رویداد از «خبر»های «رویداد مدار» استفاده کرده‎اند و به معیارهای روزنامه‎نگاری توسعه، بحران و محیط‎زیست کم‎توجه بوده‎اند. در بیش از نیمی از مطالب به پیشنیۀ رویداد اشاره شده که بیشتر آنها به توصیف کلی رویداد اکتفا کرده‎ و چندان به تحلیل و ریشه‎یابی رویداد نپرداخته‎اند. بیشتر مطالب در قبال برنامه‎های دولت موضع‎گیری نکرده‎اند و نگاه مسئله‎محور ندارند. در مطالب محدودی که به ریشۀ مشکلات اشاره‎ شده «برنامه‎های نامناسب» و « خشکسالی و برنامه نامناسب» به عنوان ریشۀ مشکلات عنوان شده است.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • احمدی مزرعه خطیری، مرتضی (1392) نحوه پوشش مطالب مربوط به آلودگی ‌‌‌‌هوای کلان‌شهرهای ایران در مطبوعات-تحلیل محتوای پنج روزنامه ایران، کیهان، همشهری، مردم‌سالاری و آرمان روابط عمومی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی
  • ببران، صدیقه و داودی، اسماعیل (1391) بررسی تطبیقی نحوه پوشش خبری وقایع مرتبط با محیط زیست در رسانههای سایبر جریان اصلی و رسانههای سایبر شهروندی. فصلنامه علوم خبری، سال اول، شماره 2، 34-20.
  • سورین، ورنر جوزف و تانکاردجیمز (1386) نظریه‎های ارتباطات. مترجم علیرضا دهقان، تهران: دانشگاه تهران.
  • فرقانی، محمدمهدی (1393) روزنامه‎نگاری، ارتباطات و جامعه. تهران: انتشارات اطلاعات.
  • قندی، حسین و بدیعی، نعیم (1381) روزنامه‎نگاری نوین. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  • محبوبی، لعیا (1391) جایگاه روزنامه‌نگاری محیط زیست در ایران چگونگی بازتاب رویدادهای زیست‌محیطی سال۱۳۸۹ در روزنامه‌های ایران، همشهری و مردم‌سالاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ارتباطات، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  • مک‎کوئیل، دنیس (1388) درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‎ها.
  • مهدی‎زاده، سید محمد (1391) نظریه‌های رسانه اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی. تهران: همشهری.
  • نوری، صبا (1391) روزنامه‎نگاری بحران؛ به‌سوی تدوین یک مدل بومی. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
  • همشهری آنلاین (1386) مفاهیم: توسعه پایدار چیست؟ کد مطلب: 30508 دسترسی در:
   • http://hamshahrionline.ir/details/30508
   • Aykut, SC, Comby, J-B, Guillemot, H (2012) Climate change controversies in French mass media 1990–2010. Journalism Studies, v 13
   • Bavadam, Lyla (2010) Environmental stories among the most challenging. The Green Pen: Environmental Journalism in India and South Asia, India: SAGE Publishing
   • Cox, R. (2012) Environmental communication and the public sphere (3 nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
   • Protess, David, McCombs, Maxwell E (2016) Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking. New yourk: Routledge
   • Giordano MA, Wolf AT (2003) Sharing waters – Post-Rio international water management, Natural Resources Forum, v 23
   • Gupta, V. S(2000) Communication and Development: The Challenge of the Twenty-first Century. new delhi: Concept Publishing Company
   • Hansen, A. (2011). Communication, media and environment: Towards reconnecting research on the production, content and social implications of environmental communicationInternational Communication Gazette,v 73
   • http://www.environmentalscience.org/career/environmental-writer
   • Joy, K. J, Paranjap Suhas (2007) Understanding Water Conflicts in South Asia. Contemporary Perspectives,V 1
   • Keating, Michael and National Round Table on the Environment and the Econom(1993) Covering the Environment: A Handbook on Environmental Journalism. Canada: National Round Table on the Environment and the Economy
   • Klöpper, Yvonne (2008) Southeast Asian water conflicts—from a political geography perspective. Asia Europe Journal,June V6
   • McCombs, M. E., & Mauro, J. B. (1977). Predicting newspaper readership from content characteristics. Journalism Quarterly, v 54
   • McCombs, M. E, Shaw, D. L. (1972) The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly, v 36
   • OECD (1999) EnvironmentalCommunication. Paris: OECD Publications
   • Rademakers, Lisa (2004) Examining the handbooks on environmental journalism: A qualitative document analysis and response to theLiterature. Master thesis, University of South Florida
   • Reese, Stephen et al (2001) Framing Public Life: Perspectives on Media and Our Understanding of the Social World. Taylor& FrancisResources Forum, Oxford, No. 27