نویسنده

پژوهشگر

چکیده

 چند سال اخیر شاهد انفجار ویدیو آنلاین بوده‌ایم که با پیشرفت‌های فنی به وجود آمده‌اند ، و از قالب‌های ارائه‌ای مانند فیس‌بوک شروع کرده‌اند و از طریق شرکت‌های رسانه‌ای در شکل‌های داستانی{داستان سرایی} بصری جدید سرمایه‌گذاری شده‌اند . ولی مصرف‌کنندگان تا کجا دنبال ویدیوهای جدید می‌روند؟ 
یافته‌های گزارش موسسه‌ی رویترز که ماحصل بیش از 30 مصاحبه از سازمان‌های خبری در سراسر اروپا و آمریکای شمالی است در خصوص سؤال مذکور به شرح ذیل است:
• تا اینجا ، به نظر می‌رسد رشد ویدیوهای خبری آنلاین به‌طور وسیعی وابسته به تکنولوژی ، قالب ارائه (platforms) ، و ناشران بوده است تا تقاضای شدید مصرف‌کنندگان.
• یافته‌ها حاکی از آن است که کاربران وب سایت ها به‌خصوص نسبت به اخبار ویدیو آنلاین، بطور میانگین فقط حدود 5/2 درصد، میانگین زمان بازدیدی خود را صرف دیدن صفحات ویدیویی می‌کنند. (در میان 30 سایت اخبار آنلاین ) و 5/97 درصد، از زمان بازدیدکنندگان همچنان به متن‌ها سپری می‌شود. حدود 75 درصد پاسخ‌دهندگان (از 26 کشور) در پاسخ به پژوهش موسسه‌ی رویترز گفتند که: آن‌ها فقط گاه‌وبیگاه (و شاید هرگز) از اخبار ویدیویی آنلاین استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

Note: all urls were accessed in May 2016.
axel Springer. 2013. ‘axel Springer acquires N24/N24 and welt group Forming Multimedia News
company’, 9 december, http://www.axelspringer.de/en/presse/axel-Springer-acquires-N24-N24-
and-welt-group-forming-Multimedia-news-company_19647692.html.
bilton, r. 2016. ‘the guardian’s First vr Project Makes viewers experience the Horrors of Solitary
confinement’, Nieman Lab, 28 april, http://www.niemanlab.org/2016/04/the-guardians-first-vrproject-
makes-viewers-experience-the-horrors-of-solitary-confinement/.
calderone, M. 2013. ‘washington Post tv: Network launches two Political web Shows amid
video expansion’, The huffington Post, 29 July, http://www.huffingtonpost.com/2013/07/29/
washington-post-tv-in-play-on-background_n_3668534.html.
cherubini, F. and Nielsen r. K. 2016. Editorial Analytics: Developing and Using Audience Data and
Metrics. Oxford: reuters institute for the Study of Journalism.
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/editorial%20analytics%20-
%20how%20news%20media%20are%20developing%20and%20using%20audience%20data%20
and%20metrics.pdf.
digiday. 2015a. ‘Showing People what they want: a timeline of Facebook’s recent News Feed
tweaks’, 2 February, http://digiday.com/publishers/showing-people-want-timeline-facebooksrecent-
news-feed-tweaks/.
digiday. 2015b. ‘al Jazeera’s distributed content unit generated 2.2 billion Facebook video views
in 2015’, 13 January, http://digiday.com/publishers/al-jazeeras-distributed-content-unit-generated-
2-2-bil-facebook-video-views-2015/.
digiday. 2016. ‘Facebook loosens its video ad ban for Publishers’, 22 February,
http://digiday.com/platforms/facebook-opens-top-publishers-posting-clearly-commercial-videos/.
the drum. 2016. ‘guardian labs’ anna watkins on surviving the “adblockalypse” and keeping
editorial integrity with branded content’, 11 February,
http://www.thedrum.com/news/2016/02/11/guardian-labs-anna-watkins-surviving-adblockalypseand-
keeping-editorial-integrity.
eMarketer. 2016. ‘uS digital display ad Spending to Surpass Search ad Spending in 2016’, 11
Jan., http://www.emarketer.com/article/uS-digital-display-ad-Spending-Surpass-Search-ad-
Spending-2016/1013442.
ericsson. 2015. ‘ericsson Mobility report’, June,
https://www.ericsson.com/res/docs/2015/ericsson-mobility-report-june-2015.pdf.
Fast company. 2016. ‘How buzzfeed’s Jonah Peretti is building a 100-year Media company’, 16
Feb., http://www.fastcompany.com/3056057/most-innovative-companies/how-buzzfeeds-jonahperetti-
is-building-a-100-year-media-company.
garrahan, M. and Mance, H. 2016. ‘buzzFeed slashes forecasts after missing 2015 targets’,
Financial Times, 12 april, https://next.ft.com/content/26ebf992-00c4-11e6-99cb-
83242733f755#axzz45vZwFveS.
griffith, e. 2015. ‘Facebook’s video Monetisation Plan is Here’, 1 July Fortune,
http://fortune.com/2015/07/01/facebook-video-monetization/.
guardian. 2016. ‘welcome to your cell’, no date given, http://www.theguardian.com/world/nginteractive/
2016/apr/27/6x9-a-virtual-experience-of-solitary-confinement.
Herrman, N. 2016. ‘Media websites battle Faltering ad revenue and traffic’, the New York Times,
17 april, http://www.nytimes.com/2016/04/18/business/media-websites-battle-falteringadrevenue-
and-traffic.html?_r=1.
http://www.nytimes.com/2016/04/18/business/media-websites-battle-falteringad-revenue-andtraffic.
html?_r=1.
iab. 2015. IAB/IAB/PwC UK Digital Adspend Study – Full Year 2015.
http://www.iabuk.net/research/digital-adspend.
iab. 2016. ‘intro & iab NewFronts research’, 2 May. http://www.iab.com/wpcontent/
uploads/2016/05/iab-NewFronts-research-excerpts.pdf.
Küng, l. 2015. Innovators in Digital News. london: i.b. tauris.
Marketingland. 2015. ‘top 10 video creators in October: buzzFeed tasty ranks No. 1 with 1.1
billion video views’, November, http://marketingland.com/top-10-video-creators-in-octoberbuzzfeed-
tasty-ranks-no-1-earning-1-1-billion-video-views-152906.
the Media briefing. 2015. ‘telegraph Media group's ben Sinden On How video content Shapes
the Future of Publishing’, 6 November, https://www.themediabriefing.com/video/video-telegraphmedia-
group-s-ben-sinden-on-how-video-content-shapes-the-future-of-publishing.
Newman, N. and levy, d. 2014. Digital News Report 2014. Oxford: reuters institute for the Study
of Journalism.
Newman, N., Fletcher, r., levy, d. and Nielsen, r. K. 2016. Digital News Report 2016. Oxford:
reuters institute for the Study of Journalism.
Newman, N., levy, d. and Nielsen, r. K. 2015. Digital News Report 2015. Oxford: reuters institute
for the Study of Journalism.
Newsrewired.com. 2016. ‘as it Happened: getting Social right: the challenges and
Opportunities of distributed video’, 16 March, https://www.newsrewired.com/2016/03/16/livegetting-
social-right-the-challenges-and-opportunities-of-distributed-video/.
Newswhip. 2016. ‘what Facebook’s New live video Features Mean for Publishers’, april,
https://www.newswhip.com/2016/04/what-facebook-live-video-means-forpublishers/#
ot3kOr2iS8eoxmlO.97.
Nielsen, r. K. and Sambrook, r. 2016. What Is happening to Television News. Oxford: reuters
institute for the Study of Journalism. http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/
what%20is%20happening%20to%20television%20news.pdf.
Spangler, t. 2016. ‘vice to launch Six New vertical Sites, 20 tv channels worldwide this Year’, 6
May, Variety, http://variety.com/2016/digital/news/vice-6-verticals-20-tv-channels-newfronts-
1201768418/.
Swant, M. 2016. ‘the economist is looking to bolster its content with virtual reality and Mobile
video’, 10 May, AdWeek, http://www.adweek.com/news/technology/economist-looking-bolsterits-
content-virtual-reality-and-mobile-video-171374.