نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه علامه

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات

چکیده

هدف پژوهش پیش رو، مطالعه نحوه بازنمایی مفهوم سبک زندگی و مولفه های مرتبط با آن در محتواهای تبلیغاتی نشریافته در صفحات اینستاگرام شرکت های مطرح خودروسازی که با استفاده از روش پژوهش کیفی و با تاکید بر نشانه شناسی (رویکرد فیسک) انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد، برندهای خودرویی مورد بررسی در بازنمایی مفهوم سبک زندگی مورد نظر خود به طور ویژه به صورت ضمنی بر مضمون هایی همچون "دغدغه های زیست محیطی"، "سازگاری با طبیعت"، "حفظ زمین به عنوان میراث مشترک نسل های گذشته برای آیندگان"، "نشاط، شادی، تحرک و جوانی"، "همنوع دوستی و حمایت از انسان های کم توان"، "رفاه و آسایش، امنیت و اصالت " و "زیست لاکچری" توجه کرده و به شکل هنرمندانه ای نمایش داده اند. یافته ها همچنین بیانگر تمرکز سه خودروسازی برند جهانیِ فولکس واگن، هیوندای و مزدا بر استفاده از دلالت های ضمنی و غیرمستقیم با دستمایه قرار دادن محیط زیست، طبیعت و زیبایی های آن و حیوانات است اما برند ایرانیِ بهمن بیشتر از اشاره های مستقیم و ساده به ویژگی های ظاهری و فنی نظیر قدرت، سرعت، شتاب، تعادل و ... و آپشن های مدرن محصول خود بهره گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات