نوع مقاله : علمی

نویسنده

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

در دورۀ شیوع ویروس کرونا، هنر- صنعت موسیقی، تغییرات چشمگیری را تجربه کرده است که باعث بازاندیشی‌های جدی در رویه‌های معمول فعالیت در این حوزه شده‌اند. این بازاندیشی و تجدیدنظر در مناسبات رایج در یک حوزه، هم‌زمان که منادی دستاوردهایی عمیق برای آینده است، می‌تواند چالش‌هایی گسترده را به همراه داشته باشد که آیندۀ هنرـ‌صنعت موسیقی را رقم می‌زنند. به همین دلیل هدف اصلی پژوهش پیش‌رو، واکاوی پیامدهای شیوع پاندمی کووید-19 بر موسیقی ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش با 9 نفر از خبرگان حوزۀ موسیقی، مصاحبۀ عمیق نیمه‌ساختاریافته صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش مؤید این نکته هستند که موسیقی ایران در دورۀ پاندمی در چهار حوزۀ اصلی تولید، توزیع، آموزش و مصرف با تحولاتی شگرف مواجه شده است و چشم‌اندازهای نوینی پیش روی موسیقی قرار گرفته‌اند که باعث می‌شوند موسیقی در ایران در مسیری متفاوت با دوره پیش از کرونا قرار گیرد. در این شرایط، با توجه به عدم اجرای رویدادهای موسیقیایی که پیش‌تر به‌صورت حضوری (غیرمجازی) برگزار می‌شدند، روند مجازی و شبکه‌ای شدن که به‌صورت تدریجی در حال رخ دادن بود، تشدید یافت. با توجه به اینکه در بهره‌برداری از فضای مجازی برای فعالیت‌های موسیقایی، آهنگ همسانی بین جامعه هنری ایران و مخاطبان‌شان وجود ندارد و معمولاً مخاطبان بیشتر از ظرفیت‌های این فضا استفاده می‌کنند، با ادامۀ این روند در درازمدت ممکن است ذائقۀ برخی کاربران ایرانی فضای مجازی به موسیقی خارجی گرایش یابد. به همین دلیل، ایجاد ظرفیت‌های بیشتری برای حضور فعال‌تر جامعه هنری در فضای مجازی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

 •  

  • ایسنا. (1400). آمار کرونا در جهان تا ۲۱ بهمن.. بازیابی‌شده از:

   https://www.isna.ir/news/1400112116414/.

  • ایسنا. (1400). کرونا با موسیقی چه کرد؟. بازیابی‌شده از:

  https://www.isna.ir/news/1400052416693/.

  • بیچرانلو، ع.، و اقبالی، ر. (1399). بررسی تحلیل زمینه‌ها و دلایل اقبال نوجوانان و جوانان ایرانی به موسیقی پاپ کره‌ای. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  • بیچرانلو، ع. (1393). رسانه موسیقی و جوانان ایرانی؛ با تمرکز بر موسیقی در تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان. فصلنامه رسانه، 25(2)، 101-119.
  • پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. (1399). گذران اوقات فراغت در دوران کرونا (مطالعه کشوری). تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
  • خبرگزاری صداوسیما. (1400). صدور مجوز بیش از ۲۲۰۰ تک‌آهنگ در ۶ ماه اول سال. بازیابی‌شده از: https://www.iribnews.ir/fa/news/3246453/
  • رضوی طوسی، م.، و یاهک، س. (1393). مصرف موسیقیایی. فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، 15(25)، 7-36.
  • فاضلی، م. (1386). جامعه‌شناسی مصرف موسیقی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.

   

   

   

   

   

   

   

   

  • Bichranlou, A., & Iqbali, R. (2020). Analyzing the contexts and reasons for Iranian teenagers and young people's interest in Korean pop music. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communication.
  • Bichranlou, A. (2014). Music and Iranian Youth: Focus on Music at Persian Language Satellite TV Channels. Rasaneh, 25(2), 101-119.
  •  
  • Bajakian, A. (2021). Alone Together: Musicking in the Time of COVID-19. Critical Studies in Improvisation/Études critiques en improvisation, 14(1), 1-3.
  • BBC (2021). ‘One in three music industry jobs were lost during pandemic’. Retrieved from: https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-58959179.
  • Brambilla, H.S. (2020). ‘This is how COVID-19 is affecting the music industry. Retrieved from: https://www.weforum.org/agenda/2020/05/this-is-how-covid-19-is-affecting-the-music-industry/.
  • Chan, T. (2020). ‘SuperM Set Unprecedented Live Streaming Concert to Give Back to Fans’. Retrieved from: https://www.rollingstone.com/music/music-news/superm-beyond-live-streaming-concert-990019/.
  • Connected Commerce Council (2020). Digitally Driven. U.S. Small Businesses Find a Digital Safety Net During COVID-19 report. Retrieved from: https://connectedcouncil.org/wp-content/uploads/2020/09/Digitally-Driven-Report.pdf.
  • Cournoyer Lemaire, E. (2020). Extraordinary times call for extraordinary measures: the use of music to communicate public health recommendations against the spread of COVID-19. Canadian Journal of Public Health, 111(4), 477-479.
  • Daffern, H., Balmer, K., & Brereton, J. (2021). Singing together, yet apart: the experience of UK choir members and facilitators during the Covid-19 pandemic. Frontiers in psychology, 303.
  • Dagnino, P., Anguita, V., Escobar, K., & Cifuentes, S. (2020). Psychological effects of social isolation due to quarantine in Chile: An exploratory study. Frontiers in psychiatry, 1232.
  • Dawel, A., Shou, Y., Smithson, M., Cherbuin, N., Banfield, M., Calear, A. L., ... & Batterham, P. J. (2020). The effect of COVID-19 on mental health and wellbeing in a representative sample of Australian adults. Frontiers in psychiatry, 1026.
  • Fazli, M. (2007). Sociology of music consumption. Tehran: Research Center for Culture, Art and Communication.
  •  
  • Fekadu, M. (2020). ‘Pollstar: Live events industry lost $30B due to pandemic’. Retrieved from: https://apnews.com/article/elton-john-celine-dion-coronavirus-pandemic-b63179e05d0768dcd907da5beeccad52.
  • Fink, L. K., Warrenburg, L. A., Howlin, C., Randall, W. M., Hansen, N. C., & Wald-Fuhrmann, M. (2021). Viral tunes: changes in musical behaviours and interest in coronamusic predict socio-emotional coping during COVID-19 lockdown. Humanities and Social Sciences Communications, 8(1), 1-11.
  • Giordani, P. E., & Rullani, F. (2020). The Digital Revolution and Covid-19. Department of Management, Università Ca'Foscari Venezia Working Paper, (6).
  • Groarke, J. M., Berry, E., Graham-Wisener, L., McKenna-Plumley, P. E., McGlinchey, E., & Armour, C. (2020). Loneliness in the UK during the COVID-19 pandemic: Cross-sectional results from the COVID-19 Psychological Wellbeing Study. PloS one, 15(9), e0239698.
  • Gu, X., Domer, N., & O’Connor, J. (2021). The next normal: Chinese indie music in a post-COVID China. Cultural Trends, 30(1), 63-74.
  • Hacker, J., vom Brocke, J., Handali, J., Otto, M., & Schneider, J. (2020). Virtually in this together–how web-conferencing systems enabled a new virtual togetherness during the COVID-19 crisis. European Journal of Information Systems, 29(5), 563-584.
  • Hash, P. M. (2021). Remote learning in school bands during the COVID-19 shutdown. Journal of Research in Music Education, 68(4), 381-397.
  • Hoffart, A., Johnson, S. U., & Ebrahimi, O. V. (2020). Loneliness and social distancing during the COVID-19 pandemic: risk factors and associations with psychopathology. Frontiers in Psychiatry, 11, 1297.
  • Hur, J., Smith, J. F., DeYoung, K. A., Anderson, A. S., Kuang, J., Kim, H. C., ... & Shackman, A. J. (2020). Anxiety and the neurobiology of temporally uncertain threat anticipation. Journal of Neuroscience, 40(41), 7949-7964.
  •  
  • ISNA. (2022). Corona statistics in the world until 10 February. Retrieved from: https://www.isna.ir/news/1400112116414/.
  • ISNA. (2021). What did Corona do to music?. Retrieved from: https://www.isna.ir/news/1400052416693/.
  • IRIB NEWS AGENCY. (2021). Licensing more than 2,200 singles in the first 6 months of the year. Retrieved from: https://www.iribnews.ir/fa/news/3246453/.
  •  
  • Jabłońska, B. (2021). The Virus as a Catalyst for Culture? Sociological Reflections Using as Example the Musical Practices during the COVID-19 Pandemic. Kultura i Społeczeństwo, 65(1), 145-164.
  • Kesendere, Y., Sakin, A. Ş., & Acar, A. K. (2020). Educators’ views on online/distance violin education at Covid-19 outbreak term. Journal for the interdisciplinary art and education, 1(1), 1-19.
  • Khlystova, O., Kalyuzhnova, Y., & Belitski, M. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on the creative industries: A literature review and future research agenda. Journal of Business Research, 139, 1192-1210.
  • Krause, A. E., Dimmock, J., Rebar, A. L., & Jackson, B. (2021). Music listening predicted improved life satisfaction in university students during early stages of the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 4022.
  • MacDonald, R., Burke, R., De Nora, T., Sappho Donohue, M., & Birrell, R. (2021). Our virtual tribe: sustaining and enhancing community via online music improvisation. Frontiers in Psychology, 4076.
  • Martín, J. C., Ortega-Sánchez, D., Miguel, I. N., & Martín, G. M. G. (2021). Music as a factor associated with emotional self-regulation: a study on its relationship to age during COVID-19 lockdown in Spain. Heliyon, 7(2), e06274.
  • Martínez-Castilla, P., Gutiérrez-Blasco, I. M., Spitz, D. H., & Granot, R. (2021). The efficacy of music for emotional wellbeing during the COVID-19 lockdown in Spain: an analysis of personal and context-related variables. Frontiers in psychology, 12, 1193.
  • Morgan-Ellis, E. M. (2021). “Like Pieces in a Puzzle”: Online Sacred Harp Singing During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychology, 12, 746.
  • Nichols, B. E. (2020). Equity in music education: Access to learning during the pandemic and beyond. Music Educators Journal, 107(1), 68-70.
  • Noor, S., Guo, Y., Shah, S. H. H., Fournier-Viger, P., & Nawaz, M. S. (2020). Analysis of public reactions to the novel Coronavirus (COVID-19) outbreak on Twitter. Kybernetes.
  • Onderdijk, K. E., Acar, F., & Van Dyck, E. (2021). Impact of lockdown measures on joint music making: playing online and physically together. Frontiers in psychology, 12, 1364.
  • Palamar, J. J., & Acosta, P. (2021). Virtual raves and happy hours during COVID-19: new drug use contexts for electronic dance music partygoers. International Journal of Drug Policy, 93, 102904.
  • (2020). Livestream Platforms are a Home for the World We’ve Lost Under Quarantine. Retrieved from: https://qz.com/1828586/twitch-is-a-home- for-the-world-weve-lost-under-quarantine/
  • Razavi Toosi, M., & Yahek, S. (2014). Musical Consumption. Journal of Culture-Communication Studies, 15(25), 7-36.
  •  
  • Research Center for Culture, Art and Communication. (2021). Spending leisure time in the era of Corona (country study). Tehran: Research Center for Culture, Art and Communication.
  •  
  • Ren, Y. (2020). ‘Cloud Raves’ and Online Marriages Go Viral Amid Coronavirus Fears. Retrieved from: https://www.telegraph.co.uk/technology/2020/02/29/cloud-raves-online-marriages-go-viral-amid-coronavirus-fears/.
  • Rossi, A., Panzeri, A., Pietrabissa, G., Manzoni, G. M., Castelnuovo, G., & Mannarini, S. (2020). The anxiety-buffer hypothesis in the time of COVID-19: when self-esteem protects from the impact of loneliness and fear on anxiety and depression. Frontiers in psychology, 11,
  • Sahid, S. (2020). What Coronavirus Has Done to Music Industry and How They Overcome It. Available at SSRN 3590920.
  • Senol Sakin, A. (2021). Flute Education in Turkey in the Process of COVID-19 Pandemic. Online Submission, 6(2), 3-28.
  • Sim, J., Cho, D., Hwang, Y., & Telang, R. (2022). Frontiers: virus shook the streaming star: estimating the COVID-19 impact on music consumption. Marketing Science, 41(1), 19-32.
  • Swarbrick, D., Seibt, B., Grinspun, N., & Vuoskoski, J. K. (2021). Corona concerts: the effect of virtual concert characteristics on social connection and kama muta. Frontiers in psychology, 12, 1732.
  • Thomas, M. D. (2020). Digital performances Live-streaming music and the documentation of the creative process. The future of live music, 83-96.
  • Torkildsen, G. (2012). Leisure and recreation management. Routledge.
  • van der Hoeven, A., Everts, R., Mulder, M., Berkers, P., Hitters, E., & Rutten, P. (2022). Valuing value in urban live music ecologies: negotiating the impact of live music in the Netherlands. Journal of Cultural Economy, 15(2), 216-231.
  • Vandenberg, F., Berghman, M., & Schaap, J. (2021). The ‘lonely raver’: music livestreams during COVID-19 as a hotline to collective consciousness?. European Societies, 23(sup1), S141-S152.
  • Vidas, D., Larwood, J. L., Nelson, N. L., & Dingle, G. A. (2021). Music listening as a strategy for managing COVID-19 stress in first-year university students. Frontiers in psychology, 12,
  • Zhao, J., Chen, C., & Zhao, L. (2020). The spread characteristics of music videos relating to COVID-19 in China online video platforms. International Journal of Communication and Society, 2(1), 1-11.
  • Ziv, N., & Hollander-Shabtai, R. (2022). Music and COVID-19: Changes in uses and emotional reaction to music under stay-at-home restrictions. Psychology of Music50(2), 475-491.