This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

(این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC می باشد.)

 طبق این گواهی و بر اساس وبسایت رسمی Creative Commons:

"این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به صورت غیرتجاری را می دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهد و غیرتجاری باشد، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوبط یکسان مجوز بدهند." 

 

 راهنمای نویسندگان فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات

 باسمه تعالی

نویسنده محترم؛

با سلام و احترام؛

ضمن تشکر از حسن اعتماد شما به این فصلنامه، لطفاً توجه داشته باشید که پذیرش داوری مقالۀ پیشنهادی شما، مستلزم رعایت دقیق معیارها و الگوهای شکلی و محتوایی ذیل است. ازاین‌رو حتماً این موارد را رعایت فرمایید.

بدیهی است در غیر این‌صورت، مقالۀ شما وارد مرحلۀ ارزیابی نخواهد شد.

هزینه انتشار مقاله یک میلیون تومان بوده (100000تومان بابت داوری است)تمام نویسندگان باید مقاله خود را از طریق سامانه فصلنامه به آدرس http://scm.iaocsc.ir و در قالب فرمت پیوست بارگزاری نمایند.

با تشکر - هیات تحریریه فصلنامه

 


 

 مورد اول: شیوۀ ارجاع دهی این فصلنامه، بر اساس دستورالعمل ارجاعات درون متنی و مطابق مثال‌های معرفی‌شدۀ این راهنما است.

 

 مورد دوم: فایل‌های ارسالی نویسنده/گان:

نویسنده/گان محترم؛ برای ارسال مقاله، حتماً لازم است که دو فایل مجزا را به شرح زیر ارسال کنید:

 1. فایل اصلی که باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • با برچسب «اصل مقاله» بارگذاری شود؛
 • فاقد هرگونه نام و نشانی از نویسنده/گان در داخل متن یا حتی در اسم فایل باشد؛
 • به ترتیب مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده فارسی، کلیدواژه‌ها، متن مقاله (مطابق قالب آماده سازی)، فهرست منابع، چکیده انگلیسی (در انتهای مقاله) باشد. 
 • چکیده مبسوط انگلیسی مقاله قابل خوانش در سطح بین المللی باشد

2. فایل مشخصات نویسنده/گان که باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

 • صرفاً مشتمل بر عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/گان، به ترتیب اولویت؛
 • مشخصات و سمت‌های معرف ایشان به همراه نشانی رایانامۀ آن‌ها به‌صورت پانوشت شده؛
 • مشخص شدن نویسندۀ مسئول با آوردن این عنوان (نویسنده مسئول) در انتهای مشخصات شخص مورد نظر و قبل از نشانی رایانامه، در پاورقی؛
 • تکرار عینی موارد سه‌گانۀ بالا در صفحۀ دوم همین فایل، به زبان انگلیسی (ترجمۀ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/گان به ترتیب اولویت، مشخصات و سمت‌های معرف ایشان، تعیین نویسنده مسئول، نشانی رایانامه در پاورقی و چکیدۀ انگلیسی مقاله).
 • در فایل مشخصات، به هیچ‌وجه، متن مقاله نمی‌آید و صرفاً موارد یادشده درج می‌شود.

 

** نکتۀ مهم:

چنانچه می خواهید کلیه مکاتبات با خود شما باشد  در قسمت ثبت مقاله نام خودتان را ستاره دار کنید و سپس در داخل فایل مشخصات، نویسندۀ مسئول را مشخص فرمایید.

 

  مورد سوم: ویژگی اصلی و الزامی برای مقالات قابل پذیرش

 •  مقالات باید خلاقانه و همراه با نوآوری بوده، سهمی در پیشبرد علم در حوزۀ مختص خود ایفا کنند.

 

 مورد چهارم: شیوۀ نگارش مقاله

شیوۀ مورد نظر در نگارش و تنظیم مقالات علمی-پژوهشی در این فصلنامه، در بعد کلی، به محتوا و ساختار آنها مربوط می‌شود. ازاین‌رو، پیش از ارائه مقاله به فصلنامه، توصیه می‌شود حتماً نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مورد نظر قرار گیرند:

 الف. محتوای مقاله:

 • ارتباط محتوای مقاله با زمینه موضوعی فصلنامه (مطالعات فرهنگی و ارتباطات)
 • معمولاً این امکان وجود دارد که حجم عمده مقالات هر شماره از یک مجله به مقالات پژوهشی که گزارش یک پژوهش یا حوزۀ خاص هستند اختصاص یابد؛
 • مقاله پیشتر برای هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ارسال و یا چاپ نشده باشد. (پدیدآورندگان باید به مدت چهار ماه پس از ارسال مقاله به فصلنامه از ارسال آن به فصلنامه دیگر خودداری نموده، و در این مدت از وضعیت مقاله ارسالی از طریق سامانۀ الکترونیکی و یا مدیر اجرایی فصلنامه، کسب اطلاع کنند).

 

 ب. ساختار مقاله:

 • هر مقاله پژوهشی دارای این ساختار کلی است: عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها, مقدمه، مرور پیشینۀ پژوهش، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، پیشنهادات، منابع و چکیدۀ انگلیسی. در مورد هر یک از این بخش‌ها به صورت مجزا توضیحاتی ارائه خواهد شد. این توضیحات در بندهای یازده‌گانۀ زیر معرفی و تبیین می‌شوند:

 

1. عنوان مقاله

 • در صفحۀ اوّل مقاله باید عنوان، چکیده و کلیدواژه‌ها آورده ‌شوند.
 • عنوان مقاله باید دقیق، و تا حد امکان کوتاه و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند. همچنین ایده اصلی مقاله را نشان داده، و به طور خلاصه متغیرها، مسأله و رابطه بین آن‌ها را بیان نماید.
 • تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بهتر است بین 10 تا 15 کلمه باشد.
 • عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد. در صورتی‌که عنوان خیلی کوتاه باشد، باعث سردرگمی خواننده و ایجاد ابهام در او خواهد شد و درصورتی‌که عنوان خیلی طولانی باشد، باعث می‌شود خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد. 
 • نکته مهم: شایسته است از به کار بردن کلمه‌های اضافی در عنوان مقاله خودداری شود. برای مثال به کار بردن کلمه‌هایی چون «مطالعاتی دربارۀ»، «بررسی»، «ارزیابی»، «مطالعۀ» و ... به غیر از فراتحلیل مجاز نیست.
 • توصیه می‌شود در عنوان متغیر یا متغیرهای وابسته به عنوان تابعی از متغیر یا متغیرهای مستقل آورده ‌شود.
 • در صورتی‌که عنوان مقاله از پایان‌نامه یا طرح پژوهشی استخراج شده‌است، لازم نیست عنوان مقاله به‌طور کامل شبیه به عنوان پایان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد.

 

2. نویسنده‌/‌نویسندگان و سازمان‌/‌ سازمان‌های وابسته (در فایل مشخصات نویسنده/گان)

 • در فایل مشخصات، پس از عنوان، نام پدیدآورنده/گان نوشته می‌شود و وابستگی سازمانی آنها بیان می‌گردد.
 • لازم است که در قالب یادداشت‌های پانویس، نشانی رایانامۀ پدیدآورنده/گان قید شود تا امکان ارتباط مخاطبان با آنها فراهم شود.
 • در صورتی که پدیدآورنده به سازمان خاصی وابسته نیست، مدرک تحصیلی وی درج گردد.
 • ترتیب نوشتن نام پدیدآورنده/گان به میزان همکاری آنان بستگی داد و توافقی میان پدیدآورنده/گان مقاله است.
 • در صورتی‌که میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده/گان به یک اندازه است، می‌توان نام آنها را به‌ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، و موارد مشابه خودداری کرد.

 

3. چکیده

 • پیشنهاد می‌شود از چکیدۀ گسترده با قابلیت نمایه‌پذیری در نمایه‌های (پایگاه‌های استنادی) معتبر استفاده شود.
 • برای مقالات پژوهشی و دیگر مقالاتی که یک پژوهش را گزارش می‌دهند، از چکیده تمام‌نما استفاده می‌شود.
 • چکیده مناسب برای دیگر انواع مقاله که گزارش پژوهش‌(های) خاصی را مد نظر ندارند، چکیده راهنماست.
 • برای مقالات نظری (مفهومی) نیز چکیده تمام‌نما-راهنما توصیه می‌شود.

الف. چکیده گسترده: نوعی از چکیده است که برای نمایه‌پذیری در نمایه‌های (پایگاه‌های استنادی) مانند اسکوپوس یا تامسون روییترز بسیار مناسب است. تهیه و تنظیم این نوع چکیده به تمامی مجلات تخصصی دانشگاه پیشنهاد می‌گردد.

ب. چکیده تمام‌نما: این نوع از چکیده برای مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. محتوای آن به ترتیب شامل هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، نوآوری (ارزش) و نتیجه‌گیری است. حجم آن بین 150 تا 250 واژه است. محتوای چکیده تمام‌نما باید تا حدی خواننده را از مطالعه متن ‌مقاله بی‌نیاز سازد. 

ج. چکیده راهنما: برای مقالات مروری یا سایر مقالات غیر از مقالات پژوهشی تهیه می‌شود. این چکیده بازنمونی از مهمترین مباحثی است که در مقاله مطرح می‌شود و نه خلاصه خود مباحث، و صرفاً ضرورت مطالعه متن مقاله را نشان می‌دهد و خواننده را از مطالعه متن بی‌نیاز نمی‌کند. حجم آن بین 75 تا 150 کلمه است. نوع ساختارمند آن عبارت است از: دامنه (موضوعی) (Scope) - منطق (استدلال) مورد استفاده - نتیجه‌گیری

د. چکیده تمام‌نما - راهنما: ترکیبی از دو چکیده قبلی، به ویژه برای مقالات نظری (مفهومی). حجم آن شبیه حجم چکیده راهنماست.

 

4. کلیدواژه‌های چکیده

 • اصطلاحات این بخش باید دقیقاً از متن چکیده استخراج شده باشند و به مفاهیم موضوعی اصلی اشاره کنند.
 • بهتر است کلیدواژه‌ها الفبایی تنظیم شوند. تعداد کلیدواژه‌ها یا عبارات کلیدی بهتر است بین 5 تا 7 اصطلاح باشد.

 

 5.مقدمه

محتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها و یا فرضیه‌ها، و مرور پیشینه‌هاست.

تمام این موارد باید همچون تکه‌های جورچین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده یک تصویر کلی از تمامی اطلاعات به کار رفته در این مقاله داشته باشد.

 

 6. مرور پیشینۀ پژوهش

اگر به مرور و ارائه پیشینه‌ها در بخشی مجزا نیاز است، و بررسی پیشینه‌ها در مقدمه به دلیل خلاصه بودن، مناسب تشخیص داده نمی‌شود، می‌توان پس از مقدمه، مرور پیشینه‌ها را به صورت بخشی مستقل انجام داد. در این بخش نخست مطالب مقدماتی در خصوص موضوع پژوهش بیان می‌شود، و در ادامه پیشینه‌های پژوهشی مرور می‌گردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینه‌ها صورت می‌گیرد، و خلاء(های) پژوهشی موجود نشان داده می‌شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلی-انتقادی است که در آنها پیشینه‌ها صرف نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت‌های رویکردی گروه‌بندی می‌شوند و نظر و دیدگاه پژوهشگر(ان) نسبت به آنها بیان می‌شود.

 

 

 

7. روش‌شناسی

این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پژوهش (با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پژوهش)، جامعه پژوهش،  ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل داده‌هاست.در مرحله نخست پژوهشگر باید روش پژوهش و طرح پژوهش را توضیح دهد تا خواننده تصویر روشنی از آنچه در طول پژوهش صورت گرفته است، به‌دست ‌آورد. بنابراین ارائۀ توضیحات دقیق و روشن از فرایند طی شده نظیر شیوه اِعمال متغیر مستقل، تعریف متغیرها، شیوۀ نمونه‌گیری، گمارش افراد در گروه آزمایش و کنترل، چگونگی ثبت واکنش نمونه‌ها به متغیر مستقل، چگونگی ثبت و اندازه‌گیری متغیر وابسته، و جز آن ضروری است.

پژوهشگر باید جامعۀ مورد نظر را مشخص کند تا خوانندۀ پژوهش بداند این پژوهش روی چه افرادی مورد بررسی قرار گرفته ‌است. سپس باید آزمودنی‌ها یا شرکت‌کنندگان در پژوهش را مشخص سازد که در واقع به تعیین نمونه پژوهش پرداخته ‌است. البته در مقاله‌های موردی، شیوۀ انتخاب نمونه و نوع آزمودنی متفاوت از نمونه‌های پژوهش‌های دیگر است.

 گام بعدی، پژوهشگر وسیله و ابزار پژوهش (گردآوری داده‌ها) را تعیین ‌می‌کند. در این بخش توجه به این نکته ضرورت دارد، در صورتی‌که از وسیله و ابزار مورد استفاده در جامعه علمی مخاطب شناخته شده است، نیازی به توضیح دقیق و کامل نیست، و تنها ذکر نام آزمون و یا ابزار پژوهش به همراه توضیح مختصری دربارۀ پایایی و روایی ابزار کفایت می‌کند. اما اگر ابزار پژوهش توسط خود پژوهشگر طراحی شده است، توضیح کامل دربارۀ چگونگی ارزیابی پایایی و روایی ابزار مورد نیاز است. سپس باید روش تجزیه و تحلیل داده‌ها را شرح داده، و به مراحل آماری طی شده اشاره شود.

 

8. تحلیل داده‌ها

تحلیل و بیان داده‌های گردآوری شده در قالب‌ها آماری (توصیفی و استنباطی)، کیفی، و ترکیبی همراه با تفسیر محدود داده‌ها در این بخش صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است برای توضیح و بازنمون داده‌های گردآوری شده، استفاده از یکی از ابزارهای نمودار، شکل، و جدول کافی است. در مواردی‌ که پژوهش دارای پرسش است، باید پاسخ به پرسش به شکل شفاف و بدون ابهام تشریح شود. در صورت وجود فرضیه در پژوهش، توصیف دقیق آزمون‌ها انجام گیرد و فرضیه‌های رد یا تایید شده مشخص شوند.

 

9. بحث و نتیجه‌گیری  -  پیشنهادات

ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته‌های پژوهش تعیین شده، و درک و شناخت نهایی پژوهشگر از انجام پژوهش بیان می‌شود. به طور کلی در این بخش تفسیر دقیق داده‌ها و بیان دیدگاه پژوهشگر/ان نسبت به یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌‌های پژوهش‌های پیشین و نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان مختصر محدودیت‌هایی که پژوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شده است، و ارائه پیشنهاد(های) پژوهشی استنتاج شده از یافته‌های پژوهش صورت می‌گیرد.

الف. طرح پژوهش: در برخی از پژوهش‌ها (بیشتر در پژوهش‌های آزمایشی) لازم است که قبل از نوشتن یافته‌ها، طرح مفهومی پژوهش به طور دقیق بیان شود. هدف از بیان طرح مفهومی پژوهش، بررسی چگونگی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. بنابراین در این مرحله باید چگونگی کنترل متغیرهای مزاحم، و شیوه حذف اثر آن‌ها بر روی متغیر وابسته و متغیر مستقل توضیح داده‌ ‌شود.

ب. وجود چند آزمایش در یک مقاله: اگر ارائه و بازنمون یافته‌های چندین پژوهش‌ در یک مقاله مد نظر است، باید کوشش شود بنیاد، منطق و روش‌شناسی پژوهش‌ها برای خواننده به طور شفاف ذکر شود. در صورت لزوم، می‌توان هر یک از پژوهش‌ها را جداگانه و به صورت مختصر توصیف کرد مانند «آزمایش 1»، «آزمایش 2» و جز آن. همچنین شرحی از ادغام یافته‌ها ارائه داد. بخش‌های «روش‌شناسی» و «یافته‌ها» در ذیل عنوان هر پژوهش درج شود.

ج.  فراتحلیل: درباره فراتحلیل در منابع گوناگون بسیار سخن رفته است و در اینجا تنها به ذکر چند نکته بسنده می‌شود.  اگر تعداد مقالات در فراتحلیل محدود بود (برای مثال کمتر از 50 عنوان)، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در فهرست منابع ذکر شده، و با نشانه ستاره از دیگر منابع متمایز شوند. در غیر این صورت، اطلاعات کتابشناختی مقالات باید در یک فهرست جداگانه تنظیم، و به صورت فایلی مجزا اما پیوند یافته با مقاله آرشیو و قابل دسترس گردند. 

 

10. منابع

منابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه ارجاع‌دهی به منابع فارسی و لاتین دستورالعمل‌های مرتبط با آن تنظیم شوند. به طور خلاصه، بر اساس شیوۀ ارجاع‌دهی درون متنی و مشابه با نمونه‌ها و الگوهایی که در ادامه معرفی می‌شوند.لازم به ذکر است فرنس های فارسی باید به انگلیسی ترجمه شود و از ترجمه غلط خوددداری فرمایید

 

  مورد پنجم:

الف. راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقالات:

مطابق قالب آماده سازی مقالات (پیش فرض)، در انتهای همین صفحه

 • مقاله در قالب فایل Word 2013 با قلم 12 B nazaninبا حاشیه‌های مشخص شده در قالب آماده سازی (پیش فرض)و حداقل 6500 و حداکثر  8000 کلمه، ارسال شود.

  

ب. راهنمای شیوۀ ارجاعات:

مطابق قالب آماده سازی مقالات (پیش فرض)، در انتهای همین صفحه

 •  خلاصۀ مدون راهنما و دستورالعمل ارجاعات و منبع نگاری فصلنامه شامل محورهای دوگانۀ زیر است:

 

اول. شیوه و دستورالعمل ارجاع دهی

 • ارجاعات باید به صورت درون متنی باشد. مثال: (معتمدنژاد، 1389: 56-55) یا (اربابی، 1396، سایت) یا (دلاور، شفیع آبادی و همکاران، 1395: 25) یا (Castells, 1999: 150-154).
 • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسندۀ مسئول است.
 • نویسنده/گان می‌توانند از نتایج پژوهش‌های منتشرشده در شماره‌های قبلی فصلنامه نیز بهره‌مند شوند.
 • در منابع؛ کتاب‌ها، مقالات، اسناد و سایت‌های اینترنتی به تفکیک و به ترتیب حروف الفبا آورده شوند.
 • منابع پایان متنی شماره‌گذاری نشوند؛ (با خط تیره مشخص شوند)

 

دوم. روش نگارش فهرست منابع

الف. نمونه برای کتاب:

-  نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب. ترجمۀ: نام مترجم یا مصحح، جلد چندم، چاپ چندم، محل انتشار: ناشر.

ب. نمونه برای مقاله:

- نام خانوادگی، نام. (سال). «عنوان مقاله»، نام مجله. ماه، دوره، شماره، صص 28-1 [شماره صفحات مقاله در مجله].

ج. نمونه برای سایت:

- نام خانوادگی نویسندۀ مطلب [در صورت وجود]، نام [در صورت بی نام بودن، نام یا عنوان سایت]. (سالِ نگارش یا درج مطلب در سایت) [در صورت تکراری بودن، شماره آن با اعداد یا حروف]. «عنوان مقاله یا مطلب»، نام یا عنوان سایت. بازنشانی شده در: روز، ماه، سال، ساعت به نشانی: [پیوند سایت].

 

*** نکتات مهم:

 • توجه داشته باشید که ارجاعات درون متنی به منابع انگلیسی (اعم از کتاب، مقاله یا سایت)، حتماً در داخل متن نیز می‌بایست به زبان انگلیسی نوشته شوند (از پرانتز باز تا پرانتز بسته) نظیر: (youtube, 2015) یا (Fisk, 2015, website).
 • حروف اول همه‌ کلمات (بجز حروف اضافه و حروف ربط و بجز متن چکیده انگلیسی) در عناوین انگلیسی به صورت حرف بزرگ نوشته شوند.
 • عناوین کتابها و نام فصلنامه‌ها و مجله‌ها به صورت بولد شده نوشته شوند.
 • عنوان مقاله‌ها در داخل دوپرانتز «» قرار داده شوند.

*** نکتۀ مهم: در ارجاع‌دهی درون‌متنی به سایت‌ها یا پایگاه‌های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:

 • حتی الامکان نام خانوادگی نویسنده‌ مقاله یا مطلب استنادی موجود در سایت و تاریخی که مقاله در سایت قرار داده شده است (در صورت بدون تاریخ بودن، زمان مراجعه به سایت).
 • اسم یا عنوان سایت. برای مثال: (سایت مرکز آمار ایران، 1394) یا (زمانی، 1394، سایت).
 • در صورت وجود تاریخ مشابه در ارجاع یا مراجعه به یک سایت، منبع آن با شماره گذاری عددی یا حروفی (در ارجاعات فارسی و انگلیسی) مشخص می‌شوند.