ا

 • ابراهیمی آتانی، زهره کاربرد روش‌های ناپارامتری در مطالعات علوم انسانی (مطالعه موردی: مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان از وب‌سایت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 140-174]

 • احمدی، ثریا بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر پایداری اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 19 شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 251-270]

 • اشتری مهرجردی، اباذر رسانه‌های جهانی و هویت فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 91-116]

 • اقبالی، عرفان تاثیرات اجتماعی و ارزش درک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای و مدت استفاده از برنامه های تلفن همراه [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 71-90]

 • اکبری، یونس کرونا و افزایش درگیری و تعارض در خانواده‌؟! [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 211-225]

 • الوندی، محسن تاثیرات اجتماعی و ارزش درک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای و مدت استفاده از برنامه های تلفن همراه [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 71-90]

 • الیکی، فهیمه میزان تاثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه سازمان اوقاف و امور خیریه) [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 281-306]

 • امینی، محمدتقی بررسی روابط علی عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 67-96]

ب

 • باقری، رضا بررسی نقش رسانه و روایت سازی در جذابیت خدمت وظیفه عمومی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 103-130]

 • برهانی، محبوبه اثر تبلیغات افراد مشهور بر دل‌بستگی دنبال‌کننده‌ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تأکید بر اهمیت رسانه [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 173-198]

 • بهداروندی، ایوب تحلیل محتوای کامیون نوشته های استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 205-223]

 • بهمنی، مهدی بررسی نقش رسانه و روایت سازی در جذابیت خدمت وظیفه عمومی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 103-130]

 • بیچرانلو، عبدالله هواداری جهان-محلی: تحلیل صفحات هواداری ایرانی از سلبریتی‌های ورزشی جهانی در اینستاگرام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 45-70]

پ

 • پارسا، عبدالله بررسی نگرش مدیران و معلمان مدارس در خصوص جایگاه موزه به عنوان یک رسانه آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-69]

 • پورقهرمانی، بابک سازوکارهای پیش‌گیری وضعی از جرائم در امور تبلیغات تجاری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 91-112]

 • پویا، سیما نحوه پوشش اخبار ازدواج و طلاق در مطبوعات ایران (مطالعه موردی: کیهان، شرق، ایران، همشهری) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 227-249]

ت

 • تقی آبادی، مسعود نحوه پوشش اخبار ازدواج و طلاق در مطبوعات ایران (مطالعه موردی: کیهان، شرق، ایران، همشهری) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 227-249]

 • توکلی، مرتضی طراحی مدل کیفی الگوی مصرف رسانه ای بر سبک‌زندگی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 117-153]

ج

 • جامی، نجمه بررسی عوامل فرهنگی و جامعه شناختی بروز پدیده حیوان آزاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 227-251]

 • جامی فر، سارا بررسی روابط علی عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 67-96]

 • جعفری، علی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با سلامت روان دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 187-209]

چ

 • چمنی، حانیه تحلیل ساختار پویش تبلیغاتی «رأی بی رأی» در توییتر بر اساس مدل تحلیلی جاوت و ادانل [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 1-44]

ح

 • حاتمی، علی کرونا و افزایش درگیری و تعارض در خانواده‌؟! [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 211-225]

 • حاج خان میرزای صراف، ابراهیم کاربرد روش‌های ناپارامتری در مطالعات علوم انسانی (مطالعه موردی: مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان از وب‌سایت دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 140-174]

 • حسن‌پور، آرش پژوهش بوردیو در زمینۀ ادبیات: زمینه‎ها، سهم‌ها و نگرش‌ها [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 307-332]

 • حسینی، سارا بررسی نگرش مدیران و معلمان مدارس در خصوص جایگاه موزه به عنوان یک رسانه آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-69]

 • حسینی، سید مهدی حسینی ارتباطات، فرهنگ و توسعه؛ مروری بر آراء توسعه‌ای دکتر علی اسدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 69-85]

 • حسینی، علی تاثیر پیش فرض ها بر فهم از نگاه گادامر و نقش آن در زندگی روزمره انسان [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 155-185]

 • حسینی بافقی، نگار دنیای دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان یزد در شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 31-51]

 • حیدریان، امین رسانه‌های جهانی و هویت فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 91-116]

 • حیدری هراتمه، مصطفی تاثیر رسانه های جمعی برتمایلات سرمایه گذاران بازار سهام [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 195-204]

خ

 • خانیکی، هادی تلویزیون و ارتباطات سلامت:فرا تحلیل پژوهش های ارتباطات سلامت داخلی و خارجی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 11-29]

 • خانیکی، هادی ارتباطات، فرهنگ و توسعه؛ مروری بر آراء توسعه‌ای دکتر علی اسدی [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 69-85]

 • خانیکی، هادی مولفه‌های سواد آب از منظر مدیران و روزنامه‌نگاران؛ مطالعه موردی سیلاب 98 در خوزستان [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 49-65]

 • خرمی، جهانبخش تاثیر پیش فرض ها بر فهم از نگاه گادامر و نقش آن در زندگی روزمره انسان [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 155-185]

د

 • دانش آشتیانی، نغمه تحلیل رقابت بین رادیو و تلویزیون و رسانه‌های شبکه‌ای [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 271-278]

 • درویشی، هادی بوردیو و مسأله نئولیبرالیسم [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 87-102]

ر

 • ربیعی، علی بررسی روابط علی عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 67-96]

 • رحمان زاده، سید علی بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر پایداری اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 19 شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 251-270]

 • رسولی، محمدرضا طراحی مدل کیفی الگوی مصرف رسانه ای بر سبک‌زندگی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 117-153]

 • رکعتی، مهدی بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر پایداری اجتماعی شهر تهران (مطالعه موردی منطقه 19 شهر تهران) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 251-270]

ز

 • زندرضوی، سیده بهار مولفه‌های سواد آب از منظر مدیران و روزنامه‌نگاران؛ مطالعه موردی سیلاب 98 در خوزستان [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 49-65]

 • زوار، مقصود سازوکارهای پیش‌گیری وضعی از جرائم در امور تبلیغات تجاری در ایران [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 91-112]

س

 • سدیدپور، سمانه سادات مطالعه من آرمانی دانشگاهی و من واقعی دانشگاهی (نمونه مورد مطالعه: بخش جوان روزنامه خراسان) [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 225-244]

 • سهرابی، عاطفه زورگویی سایبری: تعریف، تاریخچه و گونه‌شناسی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 149-172]

ش

 • شاه پوری ارانی، مهیار تاثیرات اجتماعی و ارزش درک شده بر تمایل به خرید درون برنامه ای و مدت استفاده از برنامه های تلفن همراه [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 71-90]

 • شاه منصوری، بیتا تلویزیون و ارتباطات سلامت:فرا تحلیل پژوهش های ارتباطات سلامت داخلی و خارجی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 11-29]

 • شمس، معصومه هواداری جهان-محلی: تحلیل صفحات هواداری ایرانی از سلبریتی‌های ورزشی جهانی در اینستاگرام [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 45-70]

 • شیرمحمدی، یزدان اثر تبلیغات افراد مشهور بر دل‌بستگی دنبال‌کننده‌ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تأکید بر اهمیت رسانه [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 173-198]

ص

 • صمدی، مهران نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه دارای رسالت مسئولیت اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 97-120]

ط

 • طاهری کیا، حامد پساانسانگرایی، سایبورگ، و حافظه دیجیتال ایرانی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 121-147]

ع

 • عابدی زاده، عابدین تبیین جامعه‌شناختی تأثیر مولفه‌های قوم گرایی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مورد بررسی شده جمعیت نمونه ای استان بوشهر) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 199-225]

 • عبادی، خدیجه نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه دارای رسالت مسئولیت اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 97-120]

 • عباس زاده، محمد نقش روابط عمومی در تحقق دانشگاه دارای رسالت مسئولیت اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 97-120]

 • عباسی آتشگاه، پروین تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و خانواده: بررسی رابطه استفاده از رسانه های نوین و روابط والد-فرزندی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 71-89]

 • عباسی شوازی، محمد تقی تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و خانواده: بررسی رابطه استفاده از رسانه های نوین و روابط والد-فرزندی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 71-89]

 • عبدی، سیروان تلویزیون و ارتباطات سلامت:فرا تحلیل پژوهش های ارتباطات سلامت داخلی و خارجی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 11-29]

 • علیخانی، زهره ساخت‌شکنی تبلیغات تصویری حجاب در ایران [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 113-136]

 • عوض پور، اعظم رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان شهرستان پارس آباد [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 45-67]

ف

 • فروزنده دهکردی، لطف اله بررسی روابط علی عوامل تاثیرگذار بر فرهنگ تفکر استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 67-96]

 • فولادیان، مجید بررسی عوامل فرهنگی و جامعه شناختی بروز پدیده حیوان آزاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 227-251]

ق

 • قاسم تبار، سید امیر زورگویی سایبری: تعریف، تاریخچه و گونه‌شناسی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 149-172]

 • قاسم تبار، سید عبدالله زورگویی سایبری: تعریف، تاریخچه و گونه‌شناسی [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 149-172]

 • قبادی، علیرضا مطالعه من آرمانی دانشگاهی و من واقعی دانشگاهی (نمونه مورد مطالعه: بخش جوان روزنامه خراسان) [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 225-244]

 • قنبری باغستان، عباس تحلیل ساختار پویش تبلیغاتی «رأی بی رأی» در توییتر بر اساس مدل تحلیلی جاوت و ادانل [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 1-44]

ک

 • کاووسی، لیدا بازنمایی خروج امریکا از برجام در روزنامه‌های ایران: تحلیل گفتمان انتقادی اخبار روزنامه های کیهان، رسالت، شرق، و اعتماد [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 11-46]

 • کرمی، فرشاد تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و خانواده: بررسی رابطه استفاده از رسانه های نوین و روابط والد-فرزندی در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 71-89]

 • کفاشی، مجید تبیین جامعه‌شناختی تأثیر مولفه‌های قوم گرایی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مورد بررسی شده جمعیت نمونه ای استان بوشهر) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 199-225]

 • کلاهی، مهدی بررسی عوامل فرهنگی و جامعه شناختی بروز پدیده حیوان آزاری [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 227-251]

گ

 • گنجی، محمد رسانه‌های جهانی و هویت فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 91-116]

 • گودرزی، آذین بازنمایی خروج امریکا از برجام در روزنامه‌های ایران: تحلیل گفتمان انتقادی اخبار روزنامه های کیهان، رسالت، شرق، و اعتماد [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 11-46]

 • گودرزی، سعید بررسی رابطه‌ی بین مصرف رسانه‌‌ای با سرمایه‌ی اجتماعی؛ مورد مطالعه: جمعیت فعال (15 تا 64 ساله) استان همدان [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 253-280]

م

 • محدثی گیلوائی، حسن تبیین جامعه‌شناختی تأثیر مولفه‌های قوم گرایی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مورد بررسی شده جمعیت نمونه ای استان بوشهر) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 199-225]

 • محمدحسینی، ابراهیم از تنظیم گری در پلتفرم تا تنظیم گیری با پلتفرم (چالش قانونگذاری در فضای مجازی؛ چه کسی مسئول نشر مطالب نامناسب است) [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 245-260]

 • محمدی، زهرا رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی با اعتماد معلمان شهرستان پارس آباد [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 45-67]

 • مرادحاصلی، جعفر بین نظریه، روش و سیاست: موضع رویکردها به تحلیل انتقادی گفتمان [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 137-160]

 • مرتضوی امامی زواره، سیدعلی میزان تاثیر بیلبوردهای تبلیغاتی بر مشارکت اجتماعی (مورد مطالعه سازمان اوقاف و امور خیریه) [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 281-306]

 • مسعودیان، مهدی «مفهوم سست عامه» در نگاهی جامعه‌شناختی به دوگانۀ هنر والا / هنر عامه [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 131-148]

 • مقصودی، سوده تحلیل محتوای کامیون نوشته های استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 205-223]

 • مقیمی، مریم تحلیل انتقادی رسانه های اجتماعی: مطالعه موردی کارکردهای تلگرام و اینستا گرام بر مبنای نظریات مکتب فرانکفورت [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 175-193]

 • منادی، مرتضی دنیای دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان یزد در شبکه‌های اجتماعی مجازی: یک پژوهش کیفی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 31-51]

 • مهری، رقیه تحلیل انتقادی رسانه های اجتماعی: مطالعه موردی کارکردهای تلگرام و اینستا گرام بر مبنای نظریات مکتب فرانکفورت [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 175-193]

 • مهنی، امید بررسی نگرش مدیران و معلمان مدارس در خصوص جایگاه موزه به عنوان یک رسانه آموزشی و فرهنگی در آموزش و پرورش: مطالعه موردی مدارس ابتدایی شهر شیراز [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 53-69]

 • موسوی، سیدیعقوب تبیین جامعه‌شناختی تأثیر مولفه‌های قوم گرایی بر مشارکت سیاسی شهروندان (مورد بررسی شده جمعیت نمونه ای استان بوشهر) [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 199-225]

 • مومنی، سمیه بوردیو و مسأله نئولیبرالیسم [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 87-102]

 • میر، محبوبه تحلیل محتوای کامیون نوشته های استان های سیستان و بلوچستان و اصفهان [دوره 10، شماره 39، 1400، صفحه 205-223]

ن

 • نصرالهی، اکبر تلویزیون و ارتباطات سلامت:فرا تحلیل پژوهش های ارتباطات سلامت داخلی و خارجی [دوره 10، شماره 38، 1400، صفحه 11-29]

 • نیازی، محسن رسانه‌های جهانی و هویت فرهنگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه کاشان) [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 91-116]

و

 • وائلی زاده، نادره مولفه‌های سواد آب از منظر مدیران و روزنامه‌نگاران؛ مطالعه موردی سیلاب 98 در خوزستان [دوره 10، شماره 41، 1400، صفحه 49-65]

ی

 • یاسینی، سیده راضیه برساخت انگارۀ هنر دینی معاصر در مجلات تخصصی هنر دینی [دوره 10، شماره 40، 1400، صفحه 11-44]