نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 عضو هیئا علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاری

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی کارزار کاندیداهای زن در جریان رقابت های انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۸) و پست های ارائه شده در صفحات اینستاگرامی آنان می پردازد تا دریابد آنان چگونه و از چه ظرفیت های این پلتفرم رایج و پرطرفدار در جهت تبلیغات سیاسی و چانه‌زنی برای جلب نظر رأی‌دهندگان بومی بهره گرفته‌اند. در جهت مطالعه اکتشافی و بررسی نمونه‌های متنوع، صفحات ۸ کاندیدای برنده و بازنده مناطق خارج از مرکز و به‌ویژه حوزه‌های انتخابیه دربردارندۀ اقوام و اقلیت‌های قومی رصد و اطلاعات منتشرۀ تصویری و متنی در ایام مجاز تبلیغات مورد تحلیل قرار گرفت. مجموع داده‌های ۱۲۱ پست از بُعد مدت زمان فعالیت، تعداد پست‌ها، تعداد کامنت‌ها، تعداد کلمات، نوع تصاویر، تعداد لایک، تعداد دنبال‌کنندگان مورد تحلیل کمی و کیفی قرار گرفت.
نتایج نشان می‌دهد کاندیداهای زن و ستادهای انتخاباتیشان از ظرفیت‌های فضای مجازی اینستاگرامی در کارزار انتخاباتی برحسب متغیرهای مذکور بهره چندانی نبرده‌اند؛ چه بسا شیوه‌های ارتباطات رودررو و با پشتوانۀ روابط خویشاوندی- قومی تعیین‌کنندۀ رفتار رأی‌دهی به این کاندیداها بوده باشد. بااین‌حال معیارهایی چون عدم ارائۀ فرصت کامنت‌گذاری به مخاطبان، عدم بیان گرایش سیاسی، عدم موضع‌گیری نسبت به موضوعات مرتبط با وضعیت زنان و مطالباتشان در پهنۀ اجتماع محلی از یک‌سو و نیز تحلیل محتوای کیفی تصاویر تبلیغاتی آنان در صفحات شخصی از سوی دیگر نشان می‌دهد دروازه‌بانان عرصه‌های رسانه‌های قدیمی همچنان حاضر بوده و در نتیجه کاندیداهای زن مورد مطالعه در جهت تأمین امنیت آرای خود در رسانه پرطرفدار اینستاگرام بسیار محتاطانه عمل کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها