نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسنده

سازمان صداوسیما، اداره کل تامین برنامه خارجی و رسانه بین‌الملل، ارزیاب برنامه

چکیده

این پژوهش قصد دارد تا میزان «اعتماد»، «بی‌طرفی» و «صحت پوشش خبری» بی‌بی‌سی را از نظر مردم انگلستان و در میان سایر رسانه‌های معتبر این کشور، شناسایی کند. لازم به ذکر است که این مقایسه تنها به یک رسانه خاص مانند تلویزیون، رادیو یا روزنامه محدود نمی‌شود. به‌بیان‌دیگر، این پژوهش افزون بر مقایسه یک شاخص مانند اعتماد در بین انواع گوناگون یک رسانه خاص (مانند شبکه‌های تلویزیونی مختلف)، همان شاخص را به‌صورت بین رسانه‌ای نیز بررسی می‌کند (مانند مقایسه شاخص اعتماد مخاطب بین شبکه‌های تلویزیونی، روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی). برای نیل به هدف پژوهش، پژوهشگر از روش اسنادی استفاده کرد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که 57 درصد از مردم انگلستان باور دارند که بی‌بی‌سی قابل‌اعتمادترین اخبار را ارائه می‌دهد. افزون بر این، در سال‌های 2015 و 2017 به ترتیب، 53 و 50 درصد مردم از انگلستان اعتقاد دارند که پوشش خبری بی‌بی‌سی بی‌طرف است. در نهایت، نظرسنجی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که در سال‌های 2015 و 2017 به ترتیب، 59 و 57 درصد مردم انگلستان فکر می‌کنند که پوشش خبری بی‌بی‌سی صحیح است.

کلیدواژه‌ها