نوع مقاله : علمی ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر

2 استاد / دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

توسعه فناوری‌های ارتباطی، ارتباطات علم و فناوری را همانند سایر حوزه‌ها، دچار تغییرات جدی کرده است. در مقاله پیش رو، صفحه توئیتر دانشگاه‌های فنی شاخص آمریکا شامل ام‌آی‌تی، برکلی و استنفورد انتخاب و با استفاده از داده‌کاوی به روش مدل‌سازی موضوعی، یافتن الگوهای موضوعی در ارتباطات علم و فناوری در این دانشگاه‌ها دنبال شده است. مدلسازی موضوعات برای نزدیک به ده هزار توئیت، دسته‌بندی‌های مختلفی شامل آموزش، کووید 19، فناوری و مهندسی، افتخارات و دستاوردهای اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، پژوهش، سیاست، زندگی دانشجویی، ورزش و تفریح، رویدادهای آنلاین، فرهنگ و هنر، کارآفرینی، محیط زیست، تحقیق و توسعه و اجتماعی را مشخص کرده است. همبستگی مثبتی بین لایک و موضوعات افتخارات و دستاوردها، پژوهش و آموزش است. عکس این موضوع برای واژگان دسته سیاسی است. محاسبات رگرسیونی بشیوه توزیع دوجمله‌ای منفی نیز بیانگر این است که موضوعاتی مانند افتخارات و دستاوردها و ورزش و تفریح، احتمال لایک و ریتوئیت بالایی دارد در حالیکه موضوعات سیاسی، بازدارنده لایک است. نتایج مدلسازی موضوعی نشان می‌دهد که محور اصلی در محتوای ارائه شده دانشجو و فضای حاکم بر آن است و از فضای مدیریتی و اطلاع‌رسانی اخبار آن، فاصله معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها